Mặt kính Gionee – Bảo Long Mobile chuyên Thay, ép mặt kính cảm ứng điện thoại giá rẻ tại HCM

Product Tag - Mặt kính Gionee

 • You've just added this product to the cart:

  Thay mặt kính Gionee F103

  0 out of 5

  Thay mặt kính Gionee F103

  Khi thay mặt kính Gionee F103 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Gionee F103
  • Vệ sinh Gionee F103 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Gionee Marathon M5 Plus

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Gionee Marathon M5 Plus

  Khi thay mt kính cm ng Gionee Marathon M5 Plus tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng ron chng nước
  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Gionee Marathon M5 Plus miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Gionee Marathon M5 Plus
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Gionee Elife S8

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Gionee Elife S8

  Khi thay mt kính cm ng Gionee Elife S8 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng ron chng nước
  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Gionee Elife S8 miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Gionee Elife S8
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Gionee P5 Mini

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Gionee P5 Mini

  Khi thay mt kính cm ng Gionee P5 Mini tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng ron chng nước
  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Gionee P5 Mini miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Gionee P5 Mini
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Gionee Pioneer P1

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Gionee Pioneer P1

  Khi thay mặt kính cảm ứng Gionee Pioneer P1 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Gionee Pioneer P1
  • Vệ sinh Gionee Pioneer P1 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Thay mặt kính Gionee Pioneer P2S

  0 out of 5

  Thay mặt kính Gionee Pioneer P2S

  Khi thay mặt kính Gionee Pioneer P2S tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Gionee Pioneer P2S
  • Vệ sinh Gionee Pioneer P2S miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Gionee Pocket

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Gionee Pocket

  Khi thay mt kính cm ng Gionee Pocket tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Gionee Pocket
  • Vệ sinh Gionee Pocket  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Thay Mặt kính Gionee Marathon M5

  0 out of 5

  Thay Mặt kính Gionee Marathon M5

  Khi thay mt kính Gionee Marathon M5 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Gionee Marathon M5
  • Vệ sinh Gionee Marathon M5  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Gionee Elife E8

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Gionee Elife E8

  Khi thay mt kính cm ng Gionee Elife E8 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Gionee Elife E8
  • Vệ sinh Gionee Elife E8  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Gionee S30

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Gionee S30

  Khi thay mặt kính cảm ứng Gionee S30 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Gionee S30
  • Vệ sinh Gionee S30  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Gionee L800

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Gionee L800

  Khi thay mặt kính cảm ứng Gionee L800 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Gionee L800
  • Vệ sinh Gionee L800  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Gionee Pioneer 3G

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Gionee Pioneer 3G

  Khi thay mặt kính cảm ứng Gionee Pioneer 3G tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Gionee Pioneer 3G
  • Vệ sinh Gionee Pioneer 3G  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Gionee Elife E5

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Gionee Elife E5

  Khi thay mặt kính cảm ứng Gionee Elife E5 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Gionee Elife E5
  • Vệ sinh Gionee Elife E5  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Gionee Pioneer P6

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Gionee Pioneer P6

  Khi thay mặt kính cảm ứng Gionee Pioneer P6 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Gionee Pioneer P6
  • Vệ sinh Gionee Pioneer P6  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Gionee Infinity Lotus

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Gionee Infinity Lotus

  Khi thay mặt kính cảm ứng Gionee Infinity Lotus tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Gionee Infinity Lotus
  • Vệ sinh Gionee Infinity Lotus  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Gionee Infinity Passion

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Gionee Infinity Passion

  Khi thay mặt kính cảm ứng Gionee Infinity Passion tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Gionee Infinity Passion
  • Vệ sinh Gionee Infinity Passion  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

Hỗ Trợ: 0945343536