cảm ứng LG Archives - Bảo Long Mobile chuyên Thay, ép mặt kính cảm ứng điện thoại giá rẻ tại HCM

Product Tag - cảm ứng LG

 • You've just added this product to the cart:

  Thay mặt kính cảm ứng LG Nexus 6

  0 out of 5

  Thay mặt kính cảm ứng LG Nexus 6

  Khi thay mặt kính cảm ứng LG Nexus 6 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG Nexus 6
  • Vệ sinh LG Nexus 6 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành vĩnh viễn, không bọt, bui, đặc biệt không bị ố vàng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Thay màn hình LG K10

  0 out of 5

  Thay màn hình LG K10

  Khi thay màn hình cảm ứng LG K10 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG K10
  • Vệ sinh LG K10 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng LG Optimus Vu II F200

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LG Optimus Vu II F200

  Khi thay mặt kính cảm ứng LG Optimus Vu II F200 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG Optimus Vu II F200
  • Vệ sinh LG Optimus Vu II F200 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng LG Magna H502F

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LG Magna H502F

  Khi thay mặt kính cảm ứng LG Magna H502F tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG Magna H502F
  • Vệ sinh LG Magna H502F miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng LG T375 Cookie

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LG T375 Cookie

  Khi thay mặt kính cảm ứng LG T375 Cookie tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG T375 Cookie
  • Vệ sinh LG T375 Cookie miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng LG GX

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LG GX

  Khi thay mặt kính cảm ứng LG GX tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG GX
  • Vệ sinh LG GX miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng LG Optimus L3 II E425

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LG Optimus L3 II E425

  Khi thay mặt kính cảm ứng LG Optimus L3 II E425 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG Optimus L3 II E425
  • Vệ sinh LG Optimus L3 II E425 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng LG SU540 Prada 3.0

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LG SU540 Prada 3.0

  Khi thay mặt kính cảm ứng LG SU540 Prada 3.0 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG SU540 Prada 3.0
  • Vệ sinh LG SU540 Prada 3.0 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng LG Optimus L5 E612

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LG Optimus L5 E612

  Khi thay mặt kính cảm ứng LG Optimus L5 E612 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG Optimus L5 E612
  • Vệ sinh LG Optimus L5 E612 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng LG Optimus Gk - F220

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LG Optimus Gk – F220

  Khi thay mặt kính cảm ứng LG Optimus Gk – F220 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG Optimus Gk – F220
  • Vệ sinh LG Optimus Gk – F220 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng LG GK F220

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LG GK F220

  Khi thay mặt kính cảm ứng LG GK F220 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG GK F220
  • Vệ sinh LG GK F220 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng LG G Pad 10.1 V700

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LG G Pad 10.1 V700

  Khi thay mặt kính cảm ứng LG G Pad 10.1 V700 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG G Pad 10.1 V700
  • Vệ sinh LG G Pad 10.1 V700 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng LG V500

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LG V500

  Khi thay mặt kính cảm ứng LG V500 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG V500
  • Vệ sinh LG V500 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng LG Optimus Net Dual P698

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LG Optimus Net Dual P698

  Khi thay mặt kính cảm ứng LG Optimus Net Dual P698 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG Optimus Net Dual P698
  • Vệ sinh LG Optimus Net Dual P698 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng LG C900 Optimus 7Q

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LG C900 Optimus 7Q

  Khi thay mặt kính cảm ứng LG C900 Optimus 7Q tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG C900 Optimus 7Q
  • Vệ sinh LG C900 Optimus 7Q miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng LG Optimus G Pro F240L

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LG Optimus G Pro F240L

  Khi thay mặt kính cảm ứng LG C900 Optimus 7Q tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG C900 Optimus 7Q
  • Vệ sinh LG C900 Optimus 7Q miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ

Hỗ Trợ: 0945343536