fbpx

Tag - Hướng dẫn sử dụng iPhone 4s

Hướng dẫn sử dụng iPhone 4s

Hướng dẫn sử dụng iPhone 4s - Mình sẽ hướng dẫn sử dụng iphone 4s chi tiết nhất cho người mới dùng và lưu ý quan trọng khi dùng iPhone 4s. iPhone 4s của bạn bị treo táo hay màn hình iPhone 4s bị đứng - Bạn phải tắt nguồn bằng cách nhấn và giữ nút nguồn cho đến khi màn hình hiện chữ "Slide to power off", tiếp theo đó bạn cũng nhấn giữ nút nguồn đến khi iPhone 4s hiện trái táo thì thả. - Trường hợp khác nếu nhấn giữ nút tắt nguồn iPhone 4s mà vẫn không tắt màn hình được....

Hỗ Trợ: 0945343536