Thế nào là mâu thuẫn? Thế nào là mặt đối lập? Những mặt đối lập có quan hệ với nhau như thế nào mới tạo thành mâu thuẫn? Cho ví dụ?

Bài viết Thế nào là mâu thuẫn? Thế nào là mặt đối lập? Những mặt đối lập có quan hệ với nhau như thế nào mới tạo thành mâu thuẫn? Cho ví dụ? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://baolongmobile.vn/ tìm hiểu Thế nào là mâu thuẫn? Thế nào là mặt đối lập? Những mặt đối lập có quan hệ với nhau như thế nào mới tạo thành mâu thuẫn? Cho ví dụ? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Thế nào là mâu thuẫn? Thế nào là mặt đối lập? Những mặt đối lập có quan hệ với nhau như thế nào mới tạo thành mâu thuẫn? Cho ví dụ?”

Đánh giá về Thế nào là mâu thuẫn? Thế nào là mặt đối lập? Những mặt đối lập có quan hệ với nhau như thế nào mới tạo thành mâu thuẫn? Cho ví dụ?


Xem nhanh
Mến chào các bạn. Trong phép biện chứng duy vật của triết học Mác-Lênin thì có ba quy luật cơ bản đó là: Quy luật về lượng chất, Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập, Quy luật phủ định của phủ định.
Và ba quy luật này được áp dụng để giải thích về sự phát triển của sự vật, hiện tượng.
Trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn Quy luật Thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lặp để hiểu về nguồn gốc của sự phát triển theo phép biện chứng duy vật của triết học Mác-Lê Nin.
0:00 Giới thiệu về các Quy luật
1:05 Khái quát về Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập
2:18 Khái niệm mặt đối lập
2:41 Khái niệm mâu thuẫn
3:03 Tính chất của mâu thuẫn
3:35 Nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập
5:30 Ý nghĩa quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập
Xem thêm video về Triết học Mác-Lê Nin:
- Khái quát về Triết học Mác-Lê Nin và phép biện chứng duy vật https://youtu.be/qw_U8Hb_aK4
- Vật chất và ý thức https://youtu.be/nlmtgzotDBc
- Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến https://youtu.be/JmBGkW6vhZs
- Nguyên lý về sự phát triển https://youtu.be/JqgBTk93tNs
- Quy luật lượng-chất https://youtu.be/I7aj5tjiqA4
- Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập https://youtu.be/Oln9jtLVUw0
- Quy luật phủ định của phủ định https://youtu.be/MTDE40AaBSM
- Cặp phạm trù Nguyên nhân và Kết quả https://youtu.be/wcXvDbS5Ulo
- Cặp phạm trù Cái riêng và Cái chung https://youtu.be/ig4Sx3ZGLiU
- Cặp phạm trù Tất nhiên và Ngẫu nhiên https://youtu.be/MqaCs9i67hY
- Cặp phạm trù Nội dung và Hình thức https://youtu.be/o7QYP-3IFUM
- Cặp phạm trù Bản chất và Hiện tượng https://youtu.be/kjaFeVLu8Tg
- Cặp phạm trù Khả Năng và Hiện Thực https://youtu.be/-E6p0Qeqtng

Câu 1: Thế nào là vướng mắc? Thế nào là đối diện với thiết lập? Các thiết lập này có quan hệ với nhéu như thế nào mới tạo ra thành mâu thuẫn? Cho ví dụ?

Theo triết học Mac – Lê nin: Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập vừa thống nhất với nhéu vừa đấu tranh với nhéu.

Đối mặt của mâu thuẫn: Đó là những hướng dẫn, tính chất, điểm đặc biệt… .mà trong quy trình hoạt động, sự phát triển của vật thể và hiện tượng công ty chúng tôi phát triển theo xu hướng trái ngược nhéu.

Mặt đối lập của mâu thuẫn còn gọi là mặt đối lập biện chứng, là những mặt đối lập ràng buộc, thống nhất và đấu tranh với nhau trong mâu thuẫn, chứ không phải là những mặt đối lập bất kì giữa sự vật, hiện tượng với sự vật, hiện tượng kia…

Ví dụ: Mọi vận hành kinh tế đều đặn có mặt sản xuất và mặt tiêu sử dụng. Chúng thống nhất với nhau tạo thành một chỉnh thể nhưng đồng thời cũng luôn tác động bài trừ nhau. vận hành sản xuất tạo ra sản phẩm còn  hoạt dộng tiêu dùng thì lại triệt tiêu danh mục.Các câu hỏi về mặt đối lập của mâu thuẫn là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê mặt đối lập của mâu thuẫn là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé