fbpx

Thay Mặt kính - cảm ứng Sony

 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Sony Xperia Z3 / Z3 PLUS / Z4

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Sony Xperia Z3 / Z3 PLUS / Z4

  Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia Z4 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia Z4 miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia Z4
  • Bảo hành từ 1-3-6-12 tháng tùy modell và thương hiệu.

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia C3 Dual D2502

  0 out of 5

  Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia C3 Dual D2502

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia C3 Dual D2502 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia C3 Dual D2502
  • Vệ sinh Sony Xperia C3 Dual D2502 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng
  • tặng dán cường lực

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia C4

  0 out of 5

  Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia C4

  Model hỗ trợ: E5333 / E5363 / E5306 Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia C4 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia C4 miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia C4
  • Bảo hành từ 1-3-6-12 tháng tù2 tùy modell vá thương hiệu

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia C5 Dual Ultra

  0 out of 5

  Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia C5 Dual Ultra

  Model hỗ trợ: E5533 / E5563 / E5553 / E5506 / C5 Ultra / Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia C5 Dual Ultra tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia C5 Dual Ultra miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia C5 Dual Ultra
  • Bảo hành từ 1-3-6-12 tháng tùy modell và thương hiệu

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia M C1905

  0 out of 5

  Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia M C1905

  Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia M C1905 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia M C1905 miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia M C1905
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia M2

  0 out of 5

  Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia M2

    Các model của Sony Xperia M2: D2302 / D2303 / D2305 / D2306 / M2 Dual Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia M2 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia M2 miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia M2
  • Bảo hành từ 1-3-6-12 tháng tùy modell và thương hiệu

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia M4 Aqua

  0 out of 5

  Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia M4 Aqua

    Model: E2303/E2333/E2353 Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia M4 Aqua tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia M4 Aqua miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia M4 Aqua
  • Bảo hành từ 1-3-6-12 tháng tùy modell và thương hiệu

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • 0 out of 5

  Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia Tablet Z

    Model: SGP311 / SGP312 / SGP321 / SGP521 Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia Tablet Z SGP311 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia Tablet Z SGP311 miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia Tablet Z SGP311
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia Z

  0 out of 5

  Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia Z

  Các model dùng chung : Model : L36 / LT36 / C6602 / C6603 Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia Z tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia Z miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia Z
  • Bảo hành từ 1-3-6-12 tháng tùy modell và thương hiệu
  • Tặng dán cường lực

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia Z ultra

  0 out of 5

  Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia Z ultra

    Model hỗ trợ: XL39 / C6802 / C6806 / C6833 Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia Z ultra tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia Z ultra miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia Z ultra
  • Bảo hành từ 1-3-6- 12 tháng tùy modell và thương hiệu
  • tặng dán cường lực

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia Z1

  Hot
  0 out of 5

  Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia Z1

  Model hỗ trợ: L39 / LT39 / C6902 / C6903 / SOL23 Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia Z1 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia Z1 miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia Z1
  • Bảo hành từ 1-3-6-12 tháng tùy modell và thương hiệu
  • tặng dán cường lực 

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia Z1 compact Mini

  0 out of 5

  Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia Z1 compact Mini

    Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia Z1 compact Mini tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia Z1 compact Mini miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia Z1 compact Mini
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia Z1s T-mobile

  Hot
  0 out of 5

  Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia Z1s T-mobile

  Model hỗ trợ:  C6916 Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia Z1s T-mobile tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia Z1s T-mobile miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia Z1s T-mobile
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia Z2 D6502 / D6503 / D6543

  0 out of 5

  Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia Z2 D6502 / D6503 / D6543

  Model hỗ trợ: D6502 / D6503 / D6543 Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia Z2 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia Z2 miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia Z2
  • Bảo hành từ 1-3-6-12 THÁNG TÙY MODELL VÀ THƯƠNG HIỆU

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • 0 out of 5

  Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia Z2 Tablet

  Model: SGP521 Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia Z2 Tablet SGP521 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Vệ sinh máy miễn phí khi thay hay sửa chữa tại cửa hàng
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia Z2 Tablet SGP521
  • Bảo hành từ 1-3-6-12 tháng tùy theo modell và thương hiệu.

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia Z3

  Hot
  0 out of 5

  Thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia Z3

  Model hỗ trợ: D6603 / D6643 / D6653 / D6616 Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia Z3 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia Z3 miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia Z3
  • bảo hành 1-3-6-12 tháng tùy modell và thương hiệu.
  • tặng dán cường lực 

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

Hỗ Trợ: 0945343536