fbpx

Linh kiện LG

 • You've just added this product to the cart:

  Kính cảm ứng LG 2X P999

  0 out of 5

  Kính cảm ứng LG 2X P999

  Khi thay mặt kính cảm ứng LG 2X P999 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG 2X P999
  • Vệ sinh LG 2X P999 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Kính cảm ứng LG AKA

  0 out of 5

  Kính cảm ứng LG AKA

  Khi thay mặt kính cảm ứng LG AKA tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG AKA
  • Vệ sinh LG AKA miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Kính cảm ứng LG Bello II

  0 out of 5

  Kính cảm ứng LG Bello II

  Khi thay mặt kính cảm ứng LG Bello II tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG Bello II
  • Vệ sinh LG Bello II miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Kính cảm ứng LG G Vista 2

  0 out of 5

  Kính cảm ứng LG G Vista 2

  Khi thay mặt kính cảm ứng LG G Vista 2 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG G Vista 2
  • Vệ sinh LG G Vista 2 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Kính cảm ứng LG Joy

  0 out of 5

  Kính cảm ứng LG Joy

  Khi thay mặt kính cảm ứng LG Joy tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG Joy
  • Vệ sinh LG Joy miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Kính cảm ứng LG K4

  0 out of 5

  Kính cảm ứng LG K4

  Khi thay mặt kính cảm ứng LG K4 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG K4
  • Vệ sinh LG K4 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Kính cảm ứng LG K5

  0 out of 5

  Kính cảm ứng LG K5

  Khi thay mặt kính cảm ứng LG K5 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG K5
  • Vệ sinh LG K5 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Kính cảm ứng LG Leon

  0 out of 5

  Kính cảm ứng LG Leon

  Khi thay mặt kính cảm ứng LG Leon tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG Leon
  • Vệ sinh LG Leon miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Kính cảm ứng LG P525

  0 out of 5

  Kính cảm ứng LG P525

  Khi thay mặt kính cảm ứng LG P525 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG P525
  • Vệ sinh LG P525 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Kính cảm ứng LG Ray

  0 out of 5

  Kính cảm ứng LG Ray

  Khi thay mặt kính cảm ứng LG Ray tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG Ray
  • Vệ sinh LG Ray miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Kính cảm ứng LG Spirit

  0 out of 5

  Kính cảm ứng LG Spirit

  Khi thay mặt kính cảm ứng LG Spirit tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG Spirit
  • Vệ sinh LG Spirit miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Kính cảm ứng LG X cam

  0 out of 5

  Kính cảm ứng LG X cam

  Khi thay mặt kính cảm ứng LG X cam tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG X cam
  • Vệ sinh LG X cam miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Kính cảm ứng LG X screen

  0 out of 5

  Kính cảm ứng LG X screen

  Khi thay mặt kính cảm ứng LG X screen tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG X screen
  • Vệ sinh LG X screen miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Kính cảm ứng LG Zero

  0 out of 5

  Kính cảm ứng LG Zero

  Khi thay mặt kính cảm ứng LG Zero tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG Zero
  • Vệ sinh LG Zero miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Màn hình kính cảm ứng LG G4 Leather

  0 out of 5

  Màn hình kính cảm ứng LG G4 Leather

  Khi thay màn hình kính cảm ứng LG G4 Leather tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG G4 Leather
  • Vệ sinh LG G4 Leather miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Màn hình kính cảm ứng LG G5

  0 out of 5

  Màn hình kính cảm ứng LG G5

  Khi thay màn hình kính cảm ứng LG G5 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LG G5
  • Vệ sinh LG G5 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ

Hỗ Trợ: 0945343536