fbpx

Linh kiện Lenovo

 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A770

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A770

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A770 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A770
  • Vệ sinh Lenovo A770  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A789

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A789

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A789 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A789
  • Vệ sinh Lenovo A789 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A800

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A800

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A800 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A800
  • Vệ sinh Lenovo A800 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A859

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A859

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A859 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A859
  • Vệ sinh Lenovo A859 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A860

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A860

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A860 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A860
  • Vệ sinh Lenovo A860  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A880

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A880

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A880 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A880
  • Vệ sinh Lenovo A880  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A889

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A889

  Khi thay mt kính cm ng Lenovo A889 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A889
  • Vệ sinh Lenovo A889  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo Idea Tab 10 MIIX 10

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo Idea Tab 10 MIIX 10

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo Idea Tab 10 MIIX 10 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo Idea Tab 10 MIIX 10
  • Vệ sinh Lenovo Idea Tab 10 MIIX 10 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo Idea Tab 10 S6000

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo Idea Tab 10 S6000

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo Idea Tab 10 S6000 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo Idea Tab 10 S6000
  • Vệ sinh Lenovo Idea Tab 10 S6000 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo Idea Tab 7 S5000

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo Idea Tab 7 S5000

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo Idea Tab 7 S5000 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo Idea Tab 7 S5000
  • Vệ sinh Lenovo Idea Tab 7 S5000 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo Idea Tab 9,7 S2109

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo Idea Tab 9,7 S2109

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo Idea Tab 9,7 S2109 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo Idea Tab 9,7 S2109
  • Vệ sinh Lenovo Idea Tab 9,7 S2109 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo IdeaTab A10-70

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo IdeaTab A10-70

  Khi thay mt kính cm ng Lenovo IdeaTab A10-70 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo IdeaTab A10-70
  • Vệ sinh Lenovo IdeaTab A10-70  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo IdeaTab A8-50 HD

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo IdeaTab A8-50 HD

  Model hỗ trợ: A5500 Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo IdeaTab A8-50 HD  tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo IdeaTab A8-50 HD
  • Vệ sinh Lenovo IdeaTab A8-50 HD  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo k860

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo k860

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo k860 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo k860
  • Vệ sinh Lenovo k860  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo LePad

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo LePad

  Các Model :  A2107/S2010/S2005 Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo LePad tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo LePad
  • Vệ sinh Lenovo LePad miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo Music Pad A2207

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo Music Pad A2207

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo Music Pad A2207 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo Music Pad A2207
  • Vệ sinh Lenovo Music Pad A2207 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ

Hỗ Trợ: 0945343536