fbpx

Linh kiện Lenovo

 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A60 Plus

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A60 Plus

  Khi thay mt kính cm ng Lenovo A60 Plus tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A60 Plus
  • Vệ sinh Lenovo A60 Plus  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng LENOVO A600

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LENOVO A600

  Khi thay mặt kính cảm ứng LENOVO A600 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LENOVO A600
  • Vệ sinh LENOVO A600 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng LENOVO A630

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LENOVO A630

  Giá thay màn hình full bộ (màn hình mặt kính): 600.000 VNĐ

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng LENOVO A630 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LENOVO A630
  • Vệ sinh LENOVO A630 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A656

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A656

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A656 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A656
  • Vệ sinh Lenovo A656  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng LENOVO A670

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LENOVO A670

  Khi thay mặt kính cảm ứng LENOVO A670 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LENOVO A670
  • Vệ sinh LENOVO A670 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng LENOVO A680

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LENOVO A680

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng LENOVO A680 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LENOVO A680
  • Vệ sinh LENOVO A680 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A689

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A689

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A689 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A689
  • Vệ sinh Lenovo A689  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng LENOVO A690

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LENOVO A690

  Khi thay mặt kính cảm ứng LENOVO A690 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LENOVO A690
  • Vệ sinh LENOVO A690 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A706

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A706

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A706 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A706
  • Vệ sinh Lenovo A706 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A710

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A710

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A710 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A710
  • Vệ sinh Lenovo A710 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A750

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A750

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A750 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A750
  • Vệ sinh Lenovo A750 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A750E

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A750E

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A750E tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A750E
  • Vệ sinh Lenovo A750E miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A760

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A760

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay màn hình Lenovo A760 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A760
  • Vệ sinh Lenovo A760 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A7600

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A7600

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A7600 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A7600
  • Vệ sinh Lenovo A7600  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A765

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A765

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A765 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A765
  • Vệ sinh Lenovo A765 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A766

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A766

  Khi thay mt kính cm ng Lenovo A766 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A766
  • Vệ sinh Lenovo A766  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

Hỗ Trợ: 0945343536