fbpx

Linh kiện Lenovo

 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A3000

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A3000

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A3000 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A3000
  • Vệ sinh Lenovo A3000 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng lenovo A308

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng lenovo A308

  Khi thay màn hình lenovo A308 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện lenovo A308
  • Vệ sinh lenovo A308 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng lenovo A316

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng lenovo A316

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng  lenovo A316 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện  lenovo A316
  • Vệ sinh  lenovo A316 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A316i

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A316i

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A316i tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A316i
  • Vệ sinh Lenovo A316i  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A319

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A319

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A319 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A319
  • Vệ sinh Lenovo A319  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng LENOVO A350

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LENOVO A350

  Khi thay mặt kính cảm ứng LENOVO A350 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LENOVO A350
  • Vệ sinh LENOVO A350 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A360

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A360

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A360 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A360
  • Vệ sinh Lenovo A360  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A369

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A369

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A369 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A369
  • Vệ sinh Lenovo A369 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A369i

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A369i

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A369i tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A369i
  • Vệ sinh Lenovo A369i  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng LENOVO A390

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LENOVO A390

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng LENOVO A390 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LENOVO A390
  • Vệ sinh LENOVO A390 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng LENOVO A516

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LENOVO A516

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng LENOVO A516 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LENOVO A516
  • Vệ sinh LENOVO A516 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng LENOVO A520

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LENOVO A520

  Khi thay mặt kính cảm ứng LENOVO A520 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LENOVO A520
  • Vệ sinh LENOVO A520 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng LENOVO A526

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LENOVO A526

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng LENOVO A526 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LENOVO A526
  • Vệ sinh LENOVO A526 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A536

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A536

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A536 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A536
  • Vệ sinh Lenovo A536  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A5500

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A5500

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A5500 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A5500
  • Vệ sinh Lenovo A5500 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A590

  0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A590

  Khi thay mt kính cm ng Lenovo A590 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A590
  • Vệ sinh Lenovo A590  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

Hỗ Trợ: 0945343536