Quy trình lập hiến và vai trò của quy trình lập hiến trong xây dựng Nhà nước pháp quyền

Bài viết Quy trình lập hiến và vai trò của quy trình lập hiến trong xây dựng Nhà nước pháp quyền thuộc chủ đề về Hỏi và Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng BaoLongMobile.vn tìm hiểu Quy trình lập hiến và vai trò của quy trình lập hiến trong xây dựng Nhà nước pháp quyền trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Quy trình lập hiến và vai trò của quy trình lập hiến trong xây dựng Nhà nước pháp quyền”

Đánh giá về Quy trình lập hiến và vai trò của quy trình lập hiến trong xây dựng Nhà nước pháp quyền


Xem nhanh
Video này giải thích chức năng phân phối hoạt động như thế nào - quá trình phân chia 435 thành viên, hoặc ghế, trong Hạ Viện Hoa Kỳ giữa 50 tiểu bang (state) dựa trên kết quả kiểm đếm dân số cho chức năng phân phối từ cuộc Thống Kê Dân Số 2020. Xem bộ tài liệu báo chí (chỉ bằng Tiếng Anh) để biết thêm chi tiết.

https://www.census.gov/newsroom/press-kits/2021/2020-census-apportionment-counts.html

quy trình hiến tặng hiểu đơn giản – là trình tự, giấy tờ mà các chủ thể có quyền thiết lập phải tuân theo trong quá trình ban hành hoặc sửa đổi Change method

quy trình lập hiến về cơ bản khác với quá trình lập pháp ở một số điểm cơ bản.

Một là, quá trình thiết lập phải do Hiến pháp quy định. Hiến pháp của thường xuyên nước quy định là một nội dung “cứng” không thể sửa đổi khi tiến trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. By, Hiến pháp được xem là một khế ước xã hội, một văn bản của nhân dân, “là một bộ phận của quyền lập hiến, các quyền sửa đổi một hiến pháp sau khi nó được chấp nhận và thông qua nhân dân, cũng là một quyền nguyên thủy. could be mod a modular way by Nhà nước – it is the Hiến pháp quy định như một trình tự, Thủ tục đã được tiêu chuẩn nhân dân.

Hai là, quá trình lập hiến ở các nước theo mô hình Hiến pháp cương tính, hay Hiến pháp nhu tính thì Thủ tục ban hành hoặc sửa đổi Hiến pháp đều đặn khó khăn, phức tạp bao gồm những quy định chặt chẽ, ngặt nghèo hơn so với việc ban hành hay sửa đổi một đạo luật thông thường. Điều đó bắt nguồn từ tính chất của Hiến pháp là một văn bản thiết lập các quan hệ nền tảng của một quốc gia, thể hiện sự cam kết đối với chủ quyền của nhân dân. do đó, ban hành Hiến pháp hay sửa đổi Hiến pháp là một công việc rất thận trọng, phải phân biệt rõ ràng các vấn đề thuộc nội dung Hiến pháp và các vấn đề thuộc nội dung lập pháp thông thường. Sự điều kiện của quá trình nhằm hạn chế sự tùy tiện của việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, tạo điều kiện để nhân dân bày tỏ ý chí của mình trong Hiến pháp – đạo luật thiết lập nền tảng cho một quốc gia.

quá trình lập hiến ở các nước có sự khác nhéu. Những nước theo mô hình Hiến pháp cương tính thì quy trình lập hiến điều kiện, phức tạp hơn so với những nước có mô hình hiến pháp nhu tính. mặc khác, quá trình lập hiến thường bao gồm một số giai đoạn cơ bản

Giai đoạn thứ nhất là đưa sáng quyền lập hiến, tức là giai đoạn xác lập sự cần thiết xây dựng hoặc sửa đổi Hiến pháp. Thông thường mong muốn xây dựng một bản hiến pháp được đặt ra khi một chế độ chính trị đã thay đổi; chế độ chính trị này phủ định chế độ chính trị kia. Còn việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp hiện có chỉ đặt ra khi có sự đồng ý của 3/4 tổng số đại biểu (như Philippines); 2/3 tổng số thành viên có mặt đồng ý (như ở Mỹ)… Ngày nay, việc đưa ra sáng quyền sửa đổi Hiến pháp thường bắt nguồn từ sự khởi xướng của Đảng cầm quyền và được đa số nghị sỹ biểu quyết tán thành với tỷ lệ từ 2/3 trở lên. một số nước như Thụy Sỹ, nhân dân cũng có quyền yêu cầu sửa đổi Hiến pháp (100 ngàn chữ ký; Italia 500 ngàn chữ ký và Philippines là 20% cử tri được đăng ký). Sáng quyền tu chính Hiến pháp gần đây, cũng được thực hiện ở một vài bang của Mỹ.

Giai đoạn thứ hai là giai đoạn soạn thảo bản dự thảo Hiến pháp. Để soạn thảo dự thảo sửa đổi Hiến pháp, ở các nước thường tổ chức Hội nghị lập hiến do nhân dân bầu ra trong một cuộc bỏ phiếu thông thường như ở Mỹ; Quốc hội lập hiến bầu ra Ủy ban soạn thảo Hiến pháp như Hiến pháp năm 1946 ở nước ta, Hiến pháp năm 1993 của Liên bang Nga. Tại các bộ phận này, những người được bầu thay mặt nhân dân, được nhân dân ủy quyền, nhân dân phản ánh tiếng nói của mình trong việc soạn thảo dự thảo Hiến pháp hay dự thảo sửa đổi Hiến pháp… Các tổ chức được lập nên bởi nhân dân là cách thức để nhân dân lựa chọn trực tiếp những người thực sự có khả năng thuộc các giai tầng khác nhéu thay mặt mình soạn thảo dự thảo Hiến pháp hoặc Hiến pháp sửa đổi. Đồng thời là nơi tiếp nhận và phản hồi các ý kiến đóng góp của nhân dân trong quá trình soạn thảo.

Giai đoạn thứ ba là công bố bản dự thảo rộng rãi và tổ chức để các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến. Trong giai đoạn này thường có các quá trình về nội dung những vấn đề lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, thời gian lấy ý kiến, việc tiếp thu và phản hồi ý kiến của cơ quan soạn thảo.

Giai đoạn thứ tư là thảo luận thông qua Hiến pháp tại Quốc hội (Nghị viện), dự thảo Hiến pháp được Quốc hội thông qua thường quy định ít nhất có 2/3 trở lên số đại biểu đồng ý.

Sau khi được Nghị viện thông qua, ngày nay, một xu hướng phổ biến trong quy trình lập hiến của nhiều nước là tiến hành trưng cầu dân ý. Những điều khoản được soạn thảo sau khi phê chuẩn trong một cuộc trưng cầu dân ý trên toàn quốc. Hiến pháp năm 1946 ở nước ta quy định theo hình thức này.

Việc sửa đổi Hiến pháp khác với làm một bản Hiến pháp mới. Sửa đổi Hiến pháp là một quyền lực có giới hạn. Còn làm Hiến pháp mới là một quyền lực nguyên thủy nên không có giới hạn, nghĩa là nhà lập hiến không bị ràng buộc bởi một Thủ tục pháp lý nào, việc sửa Hiến pháp phải tuân theo Thủ tục đã được Hiến pháp quy định. Nói cách khác, việc sửa Hiến pháp là một quyền lực Hiến định nên bị giới hạn của Hiến pháp. Quyền sửa đổi Hiến pháp chỉ bao gồm quyền thay đổi ngay, bổ sung, mở rộng, loại bỏ những điều khoản của Hiến pháp nhưng vẫn giữ lại bản thân bản Hiến pháp. Đúng như một nhà nghiên cứu luật Hiến pháp người Đức Carl Sehmitt đã viết “trong khi sửa đổi Hiến pháp, bản sắc và tính chỉnh thể của Hiến pháp phải được giữ lại”. Điều đó có nghĩa là hệ thống chính trị bao gồm cách thức chính thể nhà nước, chế độ chính trị không được thay đổi ngay trong khi sửa đổi Hiến pháp. vì vậy, các Hiến pháp ngày nay thường có các quy định đặt ra các giới hạn đối với việc sửa đổi Hiến pháp, để khi tiến hành sửa đổi không thể tùy thuận tiện. Đây cũng là một nội dung của quá trình lập hiến. Ví dụ Hiến pháp của nền cộng hòa thứ 5 của Pháp (năm 1958) quy định chính thể cộng hòa không thể được sửa đổi.

quy trình lập hiến nói chung, quá trình sửa đổi Hiến pháp nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền

Trước hết, Nhà nước pháp quyền là nhà nước tôn trọng và đề cao Hiến pháp trong tổ chức và hoạt động của đời sống nhà nước và cuộc sống xã hội, trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ an ninh, an toàn cho cuộc sống con người. Theo đó, đòi hỏi chất lượng của Hiến pháp phải cao, phải hoàn hảo về nội dung và hình thức thể hiện, phải tồn tại được dài lâu để bảo đảm được sự phát triển một cách ổn định. Để có một Hiến pháp như vậy đòi hỏi một quy trình lập hiến (trong đó có sửa đổi Hiến pháp) phải dân chủ nhưng phải rất chặt chẽ và khó khăn khi thực hiện. Một bản Hiến pháp được xây dựng theo một quá trình, công nghệ dân chủ, khoa học, hoàn hảo thì chắc chắn sẽ cho ra đời một danh mục có chất lượng tốt.

Nhà nước pháp quyền là nhà nước được xây dựng trên nền tảng chủ quyền nhân dân. Việc xây dựng và sửa đổi Hiến pháp là dựa trên cơ sở chủ quyền nhân dân. Ở Mỹ, các nhà lập hiến khởi đầu đã coi học thuyết chủ quyền nhân dân của John Locke là nền tảng lý thuyết để lập quốc và là cơ sở để xây dựng Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp. Theo đó, quá trình soạn thảo Hiến pháp đòi hỏi phải được thực hiện bởi một Đại hội phổ thông do dân chúng bầu, chứ không phải là một cơ quan lập pháp thông thường và sau đó được phê chuẩn theo một quá trình thể hiện được ý chí của dân chúng như thông qua trưng cầu dân ý. Về sau, quy trình sửa đổi Hiến pháp Liên bang ở Mỹ được quy định tại Điều V Hiến pháp: Khi hai phần ba thành viên của hai viện đều đặn xét thấy cần thiết sẽ đưa ra những điều sửa đổi đối với Hiến pháp, hoặc theo bắt buộc của các cơ quan lập pháp ở hai phần ba các bang, sẽ triệu tập một hội nghị để đề xuất những điều sửa đổi; trong cả hai trường hợp, các điều khoản sửa đổi Hiến pháp đều có hiệu lực như một bộ phận của Hiến pháp khi được phê chuẩn bởi các cơ quan lập pháp của ba phần tư các bang, hoặc bởi Đại hội của ba phần tư các bang, theo một thể thức phê chuẩn do QH đề nghị với điều kiện là không một điều sửa đổi nào có khả năng được đề xuất trước năm 1808 theo một cách thức gây ảnh hưởng đoạn 1 và đoạn 4 trong khoản 9 của điều I; và không một bang nào, nếu bản thân không tán thành, lại có khả năng bị tước đoạt quyền bỏ phiếu bình đẳng trong thượng viện. Như vậy, Hiến pháp Mỹ quy định bằng hai cách để thực hiện quyền tu chỉnh Hiến pháp là Quốc hội và Đại hội Hiến pháp.

Việc phê chuẩn Hiến pháp, theo Hiến pháp Mỹ cũng gồm hai cách phê chuẩn bởi các cơ quan lập pháp của các bang hoặc phê chuẩn bởi Đại hội Hiến pháp của các bang. Trong cả hai cách, việc sửa đổi Hiến pháp được xem là một công việc rất hệ trọng. do đó phải được thực hiện bởi người đại diện do nhân dân bầu với cách làm đó, tiếng nói của nhân dân được phản ánh trong việc sửa đổi Hiến pháp, thể hiện thái độ tôn trọng chủ quyền của nhân dân.

Với vai trò quan trọng của quá trình lập hiến như nói trên, việc hoàn thiện quy trình lập hiến ở nước ta là một tất yếu khách quan trong khó khăn xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Tính tất yếu khác quan đó, bắt nguồn từ các đòi hỏi sau: một là, quy trình lập hiến hiện hành còn quá dễ dàng, không đầy đủ, và không cụ thể, chủ quyền nhân dân trong việc thực hiện quy trình còn mang tính hình thức. Theo đó, hoàn thiện quá trình phải hướng tới khắc phục các khiếm khuyết này. Hai là, hoàn thiện quá trình lập hiến là một đòi hỏi tất yếu của quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN nhằm hoàn thiện một bản Hiến pháp thể hiện sâu sắc dân chủ XHCN, một bản Hiến pháp của dân, do dân, vì dân; một bản Hiến pháp hoàn hảo cả về nội dung lẫn cách thức; bảo đảm cho nó giữ được vị trí tối thượng trong đời sống Nhà nước và đời sống xã hội.Các câu hỏi về lập hiến là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê lập hiến là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé