Kiểm toán độc lập là gì? 04 quy định về kiểm toán độc lập

Bài viết Kiểm toán độc lập là gì? 04 quy định về kiểm toán độc lập thuộc chủ đề về Hỏi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Bảo Long MObile tìm hiểu Kiểm toán độc lập là gì? 04 quy định về kiểm toán độc lập trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Kiểm toán độc lập là gì? 04 quy định về kiểm toán độc lập”

Đánh giá về Kiểm toán độc lập là gì? 04 quy định về kiểm toán độc lập


Xem nhanh
* Chuyên đề Kiểm toán - Nhận dạng các loại Kiểm toán
- Nhận dạng theo chủ thể gồm 3 loại : Kiểm toán nội bộ , Kiểm toán Nhà nước và Kiểm toán Độc lập. Nhận dạng
- Nhận dạng theo mục đích kiểm toán gồm 3 loại : Kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán sự trung thực và hợp lý của Báo áco tài chính
- Đối với kiểm toán độc lập : Ai thuê? Thuê để làm gì? Tại sao phải thuê? Và kiểm táon độc lập có vai trò quan trọng như thế nào trong xã hội?

------------------------------------
- Hãy Like u0026 đăng ký kênh để ủng hộ và nhận được nhiều bài hay sắp đến nhé !

- Các bạn có thể tham khảo thêm tài liệu u0026 khóa học tại đây:
https://ketoanhopnhat.edu.vn/hoc-ke-toan-truong-btc-chung-chi-bang-lop-khoa-dao-tao-go-vap.html


------------------------------------
- Hãy Like u0026 đăng ký kênh để ủng hộ và nhận được nhiều bài hay sắp đến nhé !
----------------------------------------------------
* Trung tâm kế toán HỢP NHẤT là cơ sở của Khoa Kế toán Trường đại học kinh tế tpHCM, chuyên đào tạo các khóa Học kế toán trưởng, học thực hành học kế toán thực tế Trực tiếp/ Online.
- Đào tạo u0026 cấp Bằng của Bộ tài chính và Đại học Kinh tế tpHCM
- Học kế toán tại : 952 Quang Trung, P8, quận Gò Vấp, tpHCM
- Tư vấn chọn lớp : 0908.125.042
- Website: https://ketoanhopnhat.edu.vn

Chúc các bạn thành công
#HọcKếtoántrưởng #TrungtâmKếToánHợpNhất

Kiểm toán độc lập là gì? 04 quy định về kiểm toán độc lập

Kiểm toán độc lập là gì? 04 quy định về kiểm toán độc lập

1. Kiểm toán độc lập là gì?

Kiểm toán độc lập là công việc kiểm toán viên hoạt động, Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ra ý kiến ​​thiết lập độc lập của mình về báo cáo tài chính và công việc kiểm tra khác theo hợp đồng kiểm toán.

Trong đó:

– Kiểm toán viên là người được cấp chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của pháp luật hoặc người có chứng chỉ của nước ngoài được Bộ Tài chính công nhận và đạt kỳ thi sát hạch về pháp luật Việt Nam.

Kiểm toán viên hành nghề là kiểm toán viên đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

– Doanh nghiệp kiểm toán là công ty có đủ khó khăn để kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chi nhánh Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được công ty kiểm toán nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

(Điều 5 Luật Kiểm toán độc lập 2011)

✅ Mọi người cũng xem : pubg giả lập là gì

2. giá trị của báo cáo kiểm toán độc lập

tổng giá trị của báo cáo kiểm toán độc lập được quy định tại Điều 7 Luật Kiểm toán độc lập 2011 như sau:

– Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính đánh giá tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành.

– Báo cáo kiểm toán tuân thủ đánh giá việc tuân thủ pháp luật, quy chế, quy định trong quản lý, dùng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

– Báo cáo kiểm toán hoạt động đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, dùng tiền, của cải/tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

– Báo cáo kiểm toán được dùng để:

+ Cổ đông, nhà đầu tư, bên tham gia liên doanh, liên kết, khách hàng và tổ chức, cá nhân khác có quyền lợi trực tiếp hoặc liên quan đến đơn vị được kiểm toán xử lý các quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên có liên quan;

+ Cơ quan nhà nước quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

+ Đơn vị được kiểm toán phát hiện, xử lý và ngăn ngừa kịp thời sai sót, yếu kém trong hoạt động của đơn vị.

✅ Mọi người cũng xem : cách thay pin ipad 4

3. Báo cáo kiểm toán độc lập

3.1. những loại báo cáo kiểm toán độc lập

Báo cáo kiểm toán độc lập bao gồm:

* Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính:

– Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính được lập theo quy định của chuẩn mực kiểm toán và có những nội dung sau đây:

+ Đối tượng của cuộc kiểm toán;

+ Trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán và Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh công ty kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam;

+ Phạm vi và căn cứ thực hiện cuộc kiểm toán;

+ Địa điểm và thời gian lập báo cáo kiểm toán;

+ Ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính đã được kiểm toán;

+ Nội dung khác theo quy định của chuẩn mực kiểm toán.

– Ngày ký báo cáo kiểm toán không được trước ngày ký báo cáo tài chính.

– Báo cáo kiểm toán phải có chữ ký của kiểm toán viên hành nghề do công ty kiểm toán, chi nhánh Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam giao phụ trách cuộc kiểm toán và người đại diện theo pháp luật của công ty kiểm toán hoặc người được ủy quyền bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật. Người được ủy quyền bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật phải là kiểm toán viên hành nghề.

– Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn, tổng Doanh nghiệp theo mô hình công ty mẹ – Doanh nghiệp con được thực hiện theo quy định của chuẩn mực kiểm toán.

* Báo cáo kiểm toán về các công việc kiểm toán khác

Báo cáo kiểm toán về các công việc kiểm toán khác được lập trên cơ sở báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính và chuẩn mực kiểm toán phù hợp với từng cuộc kiểm toán.

(Điều 46, 47 Luật Kiểm toán độc lập 2011)

3.2. Ý kiến kiểm toán độc lập

– Căn cứ vào kết quả kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề và Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh công ty kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính và các nội dung khác đã được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực kiểm toán.

– Bộ Tài chính quy định nội dung không được ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán phù hợp với chuẩn mực kiểm toán.

– Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đại diện chủ sở hữu đối với đơn vị được kiểm toán có quyền bắt buộc công ty kiểm toán, chi nhánh Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại ViệtNam và đơn vị được kiểm toán giải trình về các nội dung ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán.

(Điều 48 Luật Kiểm toán độc lập 2011)

✅ Mọi người cũng xem : confirmation code fb là gì

4. giấy tờ kiểm toán độc lập

giấy tờ kiểm toán độc lập được quy định tại Điều 49, 50 Luật Kiểm toán độc lập 2011 như sau:

– Kiểm toán viên hành nghề, công ty kiểm toán, chi nhánh công ty kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải thu thập và lưu trong hồ sơ kiểm toán tài liệu, thông tin cần thiết liên quan đến từng cuộc kiểm toán đủ để làm cơ sở cho việc hình thành ý kiến kiểm toán của mình và chứng minh rằng cuộc kiểm toán đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chuẩn mực kiểm toán.

– Kiểm toán viên hành nghề, công ty kiểm toán, chi nhánh công ty kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải lập giấy tờ kiểm toán theo quy định của chuẩn mực kiểm toán.

– Bảo quản, lưu trữ giấy tờ kiểm toán

+ hồ sơ kiểm toán phải được bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình dùng.

+ hồ sơ kiểm toán phải đưa vào lưu trữ trong thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày phát hành báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán. Thời hạn lưu trữ giấy tờ kiểm toán tối thiểu là mười năm.

+ Người đại diện theo pháp luật của công ty kiểm toán, chi nhánh công ty kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải chịu trách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu tữ giấy tờ kiểm toán an toàn, đầy đủ, hợp pháp và bảo mật.

+ hồ sơ kiểm toán đưa vào lưu trữ phải đầy đủ, có hệ thống, phải phân loại, sắp xếp thành từng bộ hồ sơ riêng theo thứ tự thời gian sinh ra và theo từng hợp đồng kiểm toán, từng cuộc kiểm toán.

✅ Mọi người cũng xem : code check pass là gì

5. Kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập

Kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán được quy định tại Điều 52 Luật Kiểm toán độc lập 2011:

– Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống kiểm soát chất lượng dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật Kiểm toán độc lập 2011, các chính sách và hồ sơ kiểm soát chất lượng cho từng cuộc kiểm toán.

– Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh công ty kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam chịu sự kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền về chất lượng sản phẩm quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật Kiểm toán độc lập 2011.

– Bộ Tài chính được kêu gọi kiểm toán viên, kiểm toán viên hành nghề và các chuyên gia khác trong việc thực hiện kiểm soát chất lượng sản phẩm kiểm toán. Việc huy động và bố trí người tham gia kiểm soát chất lượng phải đảm bảo nguyên tắc độc lập, khách quan.

– Trường hợp rất cần thiết, Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập hội đồng chuyên môn để tư vấn cho việc xử lý các kiến nghị về báo cáo kiểm toán và chất lượng kiểm toán.

>>> Xem thêm: Đơn vị nào phải thực hiện việc kiểm toán độc lập? Doanh nghiệp kiểm toán phải có nghĩa vụ bảo mật như thế nào?

Cổ đông trong công ty có được quyền thuê đơn vị kiểm toán độc lập vào kiểm toán lại báo cáo tài chính của công ty không?

Tổ chức kiểm toán có được cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập cho cá nhân không? công ty kiểm toán được cung cấp những sản phẩm nào cho cá nhân?

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của Chúng Tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected]t.vn.Các câu hỏi về kiểm toán viên độc lập là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê kiểm toán viên độc lập là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé