fbpx

Sản phẩm

 • 0 out of 5

  Thay, bán pin Sony Xperia E3 chính hãng tại HCM

  Khi thay Pin Sony Xperia E3 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia E3
  • Vệ sinh Sony Xperia E3 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Khi thay Pin Sony Xperia E3 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia E3
  • Vệ sinh Sony Xperia E3 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Thay, bán pin Sony Xperia E4 chính hãng tại HCM

  Khi thay Pin Sony Xperia E4 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia E4
  • Vệ sinh Sony Xperia E4 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Khi thay Pin Sony Xperia E4 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia E4
  • Vệ sinh Sony Xperia E4 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Thay, bán pin Sony Xperia T2 Ultra

  Khi thay Pin Sony Xperia T2 Ultra tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia T2 Ultra
  • Vệ sinh Sony Xperia T2 Ultra miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Khi thay Pin Sony Xperia T2 Ultra tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia T2 Ultra
  • Vệ sinh Sony Xperia T2 Ultra miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Thay, bán pin Sony Xperia ZL C6502/ C6503/ C6506/ LT3 chính hãng tại HCM

  Khi thay Pin Sony Xperia ZL C6502/ C6503/ C6506/ LT3 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia ZL C6502/ C6503/ C6506/ LT3
  • Vệ sinh Sony Xperia ZL C6502/ C6503/ C6506/ LT3 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Khi thay Pin Sony Xperia ZL C6502/ C6503/ C6506/ LT3 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia ZL C6502/ C6503/ C6506/ LT3
  • Vệ sinh Sony Xperia ZL C6502/ C6503/ C6506/ LT3 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Trung tâm chuyên thay màn hình Samsung Galaxy J

  Khi thay màn hình Samsung Galaxy J tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Samsung Galaxy J
  • Vệ sinh Samsung Galaxy J miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  

  Liên hệ

  Khi thay màn hình Samsung Galaxy J tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Samsung Galaxy J
  • Vệ sinh Samsung Galaxy J miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  


 • 0 out of 5

  Viền benzen Samsung Galaxy Note 2

  Khi thay viền benzen Samsung Galaxy Note 2 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Samsung Galaxy Note 2
  • Vệ sinh Samsung Galaxy Note 2 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  

  Liên hệ

  Khi thay viền benzen Samsung Galaxy Note 2 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Samsung Galaxy Note 2
  • Vệ sinh Samsung Galaxy Note 2 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  


 • 0 out of 5

  Viền benzen Samsung Galaxy Note 3

  Bản giá thay viền Benzen Samsung Note 3

  • Viền Benzen Galaxy Note 3 N900/ N9005 : Liên hệ
  • Viền Benzen Galaxy Note 3 SC-01F Docomo : Liên hệ
  • Viền Benzen Galaxy Note 3 N900A AT&T/ N900T Tmobile: Liên hệ
  • Viền Benzen Galaxy Note 3 N900V Verizon/N900P Sprint: Liên hệ
  • Viền Benzen Galaxy Note 3 SCL22 Au: Liên hệ

  Khi thay viền benzen Samsung Galaxy Note 3 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Samsung Galaxy Note 3
  • Vệ sinh Samsung Galaxy Note 3 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá hậu mãi
  • Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  
  Liên hệ

  Bản giá thay viền Benzen Samsung Note 3

  • Viền Benzen Galaxy Note 3 N900/ N9005 : Liên hệ
  • Viền Benzen Galaxy Note 3 SC-01F Docomo : Liên hệ
  • Viền Benzen Galaxy Note 3 N900A AT&T/ N900T Tmobile: Liên hệ
  • Viền Benzen Galaxy Note 3 N900V Verizon/N900P Sprint: Liên hệ
  • Viền Benzen Galaxy Note 3 SCL22 Au: Liên hệ

  Khi thay viền benzen Samsung Galaxy Note 3 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Samsung Galaxy Note 3
  • Vệ sinh Samsung Galaxy Note 3 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá hậu mãi
  • Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  

 • 0 out of 5

  Viền benzen Samsung Galaxy Note 4

  Khi thay viền benzen Samsung Galaxy Note 4 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Samsung Galaxy Note 4
  • Vệ sinh Samsung Galaxy Note 4 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  

  Liên hệ

  Khi thay viền benzen Samsung Galaxy Note 4 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Samsung Galaxy Note 4
  • Vệ sinh Samsung Galaxy Note 4 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  


 • 0 out of 5

  Viền benzen Samsung Galaxy s2

  Khi thay viền benzen Samsung Galaxy s2  tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Samsung Galaxy s2
  • Vệ sinh Samsung Galaxy s2 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  

  Liên hệ

  Khi thay viền benzen Samsung Galaxy s2  tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Samsung Galaxy s2
  • Vệ sinh Samsung Galaxy s2 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  


 • 0 out of 5

  Viền benzen Samsung Galaxy s3

  Khi thay viền benzen Samsung Galaxy s3 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Samsung Galaxy s3
  • Vệ sinh Samsung Galaxy s3 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  

  Liên hệ

  Khi thay viền benzen Samsung Galaxy s3 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Samsung Galaxy s3
  • Vệ sinh Samsung Galaxy s3 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  


 • 0 out of 5

  Viền benzen Samsung Galaxy s4

  Khi thay viền benzen Samsung Galaxy s4  tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Samsung Galaxy s4
  • Vệ sinh Samsung Galaxy s4 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  

  Liên hệ

  Khi thay viền benzen Samsung Galaxy s4  tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Samsung Galaxy s4
  • Vệ sinh Samsung Galaxy s4 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  


 • 0 out of 5

  Viền benzen Samsung Galaxy s5

  Khi thay viền benzen Samsung Galaxy s5 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Samsung Galaxy s5
  • Vệ sinh Samsung Galaxy s5 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  

  Liên hệ

  Khi thay viền benzen Samsung Galaxy s5 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Samsung Galaxy s5
  • Vệ sinh Samsung Galaxy s5 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  


 • 0 out of 5

  Vỏ HTC 8x / C620e

  Giá báo bán vỏ HTC 8x Full ( chưa tính công thay và phí bảo hành) 

  Khi thay Vỏ HTC 8x tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được :

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện HTC 8x
  • Vệ sinh HTC 8x miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Giá báo bán vỏ HTC 8x Full ( chưa tính công thay và phí bảo hành) 

  Khi thay Vỏ HTC 8x tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được :

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện HTC 8x
  • Vệ sinh HTC 8x miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Vỏ HTC Desire 816

  Khi thay Vỏ HTC Desire 816 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được :

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện HTC Desire 816
  • Vệ sinh HTC Desire 816 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Khi thay Vỏ HTC Desire 816 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được :

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện HTC Desire 816
  • Vệ sinh HTC Desire 816 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Vỏ HTC One M7

  Khi thay Vỏ HTC One M7 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được :

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện HTC One M7
  • Vệ sinh HTC One M7 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Khi thay Vỏ HTC One M7 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được :

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện HTC One M7
  • Vệ sinh HTC One M7 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Vỏ HTC One Mini

  Khi thay Vỏ HTC One Mini tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được:

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện HTC One Mini
  • Vệ sinh HTC One Mini miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Khi thay Vỏ HTC One Mini tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được:

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện HTC One Mini
  • Vệ sinh HTC One Mini miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay Vỏ iPhone 5 cao cấp chính hãng lấy liền tại Tp HCM
  0 out of 5

  Vỏ iPhone 5, 5c độ vỏ lên iPhone 5s chính hãng

  Khi thay Vỏ iPhone 5, 5c độ vỏ lên iPhone 5s tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện iPhone 5, 5c, 5s
  • Vệ sinh iPhone 5, 5c, 5s miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  

  Liên hệ

  Khi thay Vỏ iPhone 5, 5c độ vỏ lên iPhone 5s tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện iPhone 5, 5c, 5s
  • Vệ sinh iPhone 5, 5c, 5s miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  


 • 0 out of 5

  Vỏ iPhone 5s

  Khi thay Vỏ iPhone 5s tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện iPhone 5s
  • Vệ sinh iPhone 5s miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  

  Liên hệ

  Khi thay Vỏ iPhone 5s tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện iPhone 5s
  • Vệ sinh iPhone 5s miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  


 • Thay vỏ iPhone 6 cao cấp uy tín chính hãng chất lượng tại Tp HCM
  0 out of 5

  Vỏ iPhone 6

  Khi thay Vỏ iPhone 6 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện iPhone 6
  • Vệ sinh iPhone 6  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  

  Liên hệ

  Khi thay Vỏ iPhone 6 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện iPhone 6
  • Vệ sinh iPhone 6  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  


 • 0 out of 5

  Vỏ iPhone 6 plus

  Khi thay Vỏ iPhone 6 plus tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện iPhone 6 Plus
  • Vệ sinh iPhone 6 plus miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  

  Liên hệ

  Khi thay Vỏ iPhone 6 plus tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện iPhone 6 Plus
  • Vệ sinh iPhone 6 plus miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  


Bạn cần hỗ trợ gì?
1

Tư vấn: 0945343536