Pin Sony

Showing 16–25 of 25 results

 • Thay pin Sony Xperia Z3 Tablet

  Liên hệ

  Khi thay Pin Sony Xperia Z3 Tablet tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia Z3 Tablet
  • Vệ sinh Sony Xperia Z3 Tablet miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay pin Sony Xperia Z4 Tablet

  Liên hệ

  Khi thay Pin Sony Xperia Z4 Tablet tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia Z4 Tablet
  • Vệ sinh Sony Xperia Z4 Tablet miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay pin Sony Xperia Z5

  Liên hệ

  Model hỗ trợ: Z5 Dual / E6603 / E6633 Khi thay Pin Sony Xperia Z5 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia Z5
  • Vệ sinh Sony Xperia Z5 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay pin Sony Xperia Z5 Premium

  Liên hệ

  Khi thay Pin Sony Xperia Z5 Premium tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia Z5 Premium
  • Vệ sinh Sony Xperia Z5 Premium miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay pin Sony Xperia ZL2

  Liên hệ

  Model hỗ trợ: Z2A/SOL25 Khi thay Pin Sony Xperia ZL2 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia ZL2
  • Vệ sinh Sony Xperia ZL2 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay pin Sony Xperia ZR

  Liên hệ

  Model hỗ trợ: C5503 / C5502 Khi thay Pin Sony Xperia ZR tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia ZR
  • Vệ sinh Sony Xperia ZR miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay, bán pin Sony Xperia E3 chính hãng tại HCM

  Liên hệ

  Khi thay Pin Sony Xperia E3 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia E3
  • Vệ sinh Sony Xperia E3 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay, bán pin Sony Xperia E4 chính hãng tại HCM

  Liên hệ

  Khi thay Pin Sony Xperia E4 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia E4
  • Vệ sinh Sony Xperia E4 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay, bán pin Sony Xperia T2 Ultra

  Liên hệ

  Khi thay Pin Sony Xperia T2 Ultra tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia T2 Ultra
  • Vệ sinh Sony Xperia T2 Ultra miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay, bán pin Sony Xperia ZL C6502/ C6503/ C6506/ LT3 chính hãng tại HCM

  Liên hệ

  Khi thay Pin Sony Xperia ZL C6502/ C6503/ C6506/ LT3 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia ZL C6502/ C6503/ C6506/ LT3
  • Vệ sinh Sony Xperia ZL C6502/ C6503/ C6506/ LT3 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


Trang 2 trên 212