fbpx

Linh kiện Sony

 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia ion LTE LT28i

  0 out of 5

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia ion LTE LT28i tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia ion LTE LT28i
  • Vệ sinh Sony Xperia ion LTE LT28i miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia ion LTE LT28i tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia ion LTE LT28i
  • Vệ sinh Sony Xperia ion LTE LT28i miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia M5

  0 out of 5

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia M5 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia M5
  • Vệ sinh Sony Xperia M5 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia M5 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia M5
  • Vệ sinh Sony Xperia M5 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia P LT22i

  0 out of 5

  Khi thay Mặt kính cảm ứng Sony Xperia P LT22i tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia P LT22i
  • Vệ sinh Sony Xperia P LT22i miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Khi thay Mặt kính cảm ứng Sony Xperia P LT22i tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia P LT22i
  • Vệ sinh Sony Xperia P LT22i miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia T LT30

  0 out of 5

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia T LT30 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia T LT30
  • Vệ sinh Sony Xperia T LT30 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia T LT30 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia T LT30
  • Vệ sinh Sony Xperia T LT30 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia T3

  0 out of 5

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia T3 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia T3 miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia T3
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia T3 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia T3 miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia T3
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia TX LT29

  0 out of 5

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia TX LT29 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia TX LT29
  • Vệ sinh Sony Xperia TX LT29 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia TX LT29 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia TX LT29
  • Vệ sinh Sony Xperia TX LT29 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia V LT25i

  0 out of 5

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia V LT25i tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia V LT25i
  • Vệ sinh Sony Xperia V LT25i miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia V LT25i tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia V LT25i
  • Vệ sinh Sony Xperia V LT25i miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia XA Dual

  0 out of 5

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia XA Dual tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia XA Dual
  • Vệ sinh Sony Xperia XA Dual miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia XA Dual tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia XA Dual
  • Vệ sinh Sony Xperia XA Dual miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia Z2 compact Mini

  0 out of 5

  Khi thay Mặt kính cảm ứng Sony Xperia Z2 compact Mini tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia Z2 compact Mini
  • Vệ sinh Sony Xperia Z2 compact Mini miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Khi thay Mặt kính cảm ứng Sony Xperia Z2 compact Mini tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia Z2 compact Mini
  • Vệ sinh Sony Xperia Z2 compact Mini miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia Z2a

  0 out of 5

  Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia Z2a tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia Z2a
  • Vệ sinh Sony Xperia Z2a  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia Z2a tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia Z2a
  • Vệ sinh Sony Xperia Z2a  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia Z3 Plus

  0 out of 5

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia Z3 Plus tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia Z3 Plus miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia Z3 Plus
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia Z3 Plus tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia Z3 Plus miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia Z3 Plus
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia Z3+ / Z3 PLUS / Z4

  0 out of 5

  Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia Z4 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia Z4 miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia Z4
  • Bảo hành từ 1-3-6-12 tháng tùy modell và thương hiệu.

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia Z4 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia Z4 miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia Z4
  • Bảo hành từ 1-3-6-12 tháng tùy modell và thương hiệu.

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


Bạn cần hỗ trợ gì?
1

Tư vấn: 0945343536