Linh kiện Sony

Showing 16–30 of 141 results

 • Mặt kính cảm ứng Sony Ericsson Xperia Arc S LT18i

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Ericsson Xperia Arc S LT18i tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Ericsson Xperia arc S LT18i
  • Vệ sinh Sony Ericsson Xperia arc S LT18i miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Ericsson Xperia Neo V MT11i

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Ericsson Xperia Neo V MT11i tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Ericsson Xperia Neo V MT11i
  • Vệ sinh Sony Ericsson Xperia Neo V MT11i miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia E4g

  Liên hệ

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia  E4g tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia  E4g
  • Vệ sinh Sony Xperia  E4g miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia Arc LT15i

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia Arc LT15i tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia Arc LT15i
  • Vệ sinh Sony Xperia Arc LT15i miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia C

  Liên hệ

    Các model của Sony Xperia C: c2305, S39h Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia C tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia C miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia C
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia C3

  Liên hệ

  Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia C3 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia C3 miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia C3
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia C4 Dual

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia C4 Dual tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Vệ sinh Sony Xperia C4 Dual  miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia C4 Dual
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia E4

  Liên hệ

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia E4 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia E4 miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia E4
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia E4 E2115

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính cảm ứng  Sony Xperia E4 E2115 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện  Sony Xperia E4 E2115
  • Vệ sinh Sony Xperia E4 E2115 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia ion LTE LT28i

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia ion LTE LT28i tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia ion LTE LT28i
  • Vệ sinh Sony Xperia ion LTE LT28i miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia M5

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia M5 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia M5
  • Vệ sinh Sony Xperia M5 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia P LT22i

  Liên hệ

  Khi thay Mặt kính cảm ứng Sony Xperia P LT22i tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia P LT22i
  • Vệ sinh Sony Xperia P LT22i miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia T LT30

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia T LT30 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia T LT30
  • Vệ sinh Sony Xperia T LT30 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia T3

  Liên hệ

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia T3 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia T3 miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia T3
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia TX LT29

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia TX LT29 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia TX LT29
  • Vệ sinh Sony Xperia TX LT29 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


Trang 2 trên 1012345...10...Last »