fbpx

Linh kiện Sony

 • Màn hình Xperia C3

  0 out of 5

  Các Model : Z/ Z1/ Z2/ Z3 Khi thay màn hình Xperia C3 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Xperia C3
  • Vệ sinh Xperia C3 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Các Model : Z/ Z1/ Z2/ Z3 Khi thay màn hình Xperia C3 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Xperia C3
  • Vệ sinh Xperia C3 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony E3

  0 out of 5

  Các Model : D2202/D2203 Khi thay mặt kính cảm ứng Sony E3 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony E3
  • Vệ sinh Sony E3 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Các Model : D2202/D2203 Khi thay mặt kính cảm ứng Sony E3 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony E3
  • Vệ sinh Sony E3 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Ericsson Live with Walkman WT19i

  0 out of 5

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Ericsson Live with Walkman WT19i tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Ericsson Live with Walkman WT19i
  • Vệ sinh Sony Ericsson Live with Walkman WT19i miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Ericsson Live with Walkman WT19i tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Ericsson Live with Walkman WT19i
  • Vệ sinh Sony Ericsson Live with Walkman WT19i miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Ericsson Xperia Arc S LT18i

  0 out of 5

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Ericsson Xperia Arc S LT18i tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Ericsson Xperia arc S LT18i
  • Vệ sinh Sony Ericsson Xperia arc S LT18i miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Ericsson Xperia Arc S LT18i tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Ericsson Xperia arc S LT18i
  • Vệ sinh Sony Ericsson Xperia arc S LT18i miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Ericsson Xperia Neo V MT11i

  0 out of 5

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Ericsson Xperia Neo V MT11i tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Ericsson Xperia Neo V MT11i
  • Vệ sinh Sony Ericsson Xperia Neo V MT11i miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Ericsson Xperia Neo V MT11i tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Ericsson Xperia Neo V MT11i
  • Vệ sinh Sony Ericsson Xperia Neo V MT11i miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia E4g

  0 out of 5

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia  E4g tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia  E4g
  • Vệ sinh Sony Xperia  E4g miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia  E4g tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia  E4g
  • Vệ sinh Sony Xperia  E4g miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia Arc LT15i

  0 out of 5

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia Arc LT15i tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia Arc LT15i
  • Vệ sinh Sony Xperia Arc LT15i miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia Arc LT15i tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia Arc LT15i
  • Vệ sinh Sony Xperia Arc LT15i miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia C

  0 out of 5

    Các model của Sony Xperia C: c2305, S39h Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia C tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia C miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia C
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

    Các model của Sony Xperia C: c2305, S39h Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia C tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia C miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia C
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia C3

  0 out of 5

  Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia C3 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia C3 miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia C3
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia C3 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia C3 miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia C3
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia C4 Dual

  0 out of 5

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia C4 Dual tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Vệ sinh Sony Xperia C4 Dual  miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia C4 Dual
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Khi thay mặt kính cảm ứng Sony Xperia C4 Dual tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Vệ sinh Sony Xperia C4 Dual  miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia C4 Dual
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia E4

  0 out of 5

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia E4 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia E4 miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia E4
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mt kính cm ng Sony Xperia E4 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Sony Xperia E4 miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Sony Xperia E4
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Sony Xperia E4 E2115

  0 out of 5

  Khi thay mặt kính cảm ứng  Sony Xperia E4 E2115 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện  Sony Xperia E4 E2115
  • Vệ sinh Sony Xperia E4 E2115 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Khi thay mặt kính cảm ứng  Sony Xperia E4 E2115 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện  Sony Xperia E4 E2115
  • Vệ sinh Sony Xperia E4 E2115 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


Bạn cần hỗ trợ gì?
1

Tư vấn: 0945343536