Linh kiện NOMI

Showing 1–15 of 19 results

 • Thay kính INNO

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính Nomi INNI  tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Nomi INNI 
  • Vệ sinh Nomi INNI  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay màn hình Nomi 3 Mini

  Liên hệ

  Khi thay màn hình Nomi 3 Mini tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Nomi 3 Mini
  • Vệ sinh Nomi 3 Mini miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay màn hình NOMI 3S

  Liên hệ

  Khi thay màn hình NOMI 3S tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện NOMI 3S
  • Vệ sinh NOMI 3S miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  


 • Thay màn hình Nomi 5

  Liên hệ

  Khi thay màn hình Nomi 5 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Nomi 5
  • Vệ sinh Nomi 5 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay màn hình NOMI 5S

  Liên hệ

  Khi thay màn hình NOMI 5S tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện NOMI 5S
  • Vệ sinh NOMI 5S miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  


 • Thay màn hình Nomi 6

  Liên hệ

  Khi thay màn hình Nomi 6 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Nomi 6
  • Vệ sinh Nomi 6 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay màn hình Nomi 6S Plus

  Liên hệ

  Khi thay màn hình Nomi 6S Plus tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Nomi 6S Plus
  • Vệ sinh Nomi 6S Plus miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay màn hình Nomi INNI 2

  Liên hệ

  Khi thay màn hình Nomi INNI 2 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Nomi INNI 2
  • Vệ sinh Nomi INNI 2 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay mặt kính cảm ứng Nomi 3S

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính cảm ứng Nomi 3S tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Nomi 3S
  • Vệ sinh Nomi 3S miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Thay mặt kính cảm ứng nomi 3s

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính Nomi 3s  tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Nomi 3s
  • Vệ sinh Nomi 3s miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-3-6-12 tháng tùy modell và thương hiệu 

   Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay mặt kính cảm ứng NOMI 5S

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính cảm ứng NOMI 5S tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện NOMI 5S
  • Vệ sinh NOMI 5S miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Thay mặt kính cảm ứng nomi 5s

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính Nomi 5s  tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Nomi 5s
  • Vệ sinh Nomi 5s miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-3-6-12 tháng tùy modell và thương hiệu 

   Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay mặt kính Nomi 3 Mini

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính Nomi 3 Mini  tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Nomi 3 Mini
  • Vệ sinh Nomi 3 Mini miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay mặt kính Nomi 5

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính Nomi 5 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Nomi 5
  • Vệ sinh Nomi 5 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay mặt kính Nomi 6

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính Nomi 6 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Nomi 6
  • Vệ sinh Nomi 6 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


Trang 1 trên 212