fbpx

Linh kiện Motorola

 • 0 out of 5

  Kính cảm ứng Motorola Moto G Turbo Edition

  Khi thay mặt kính cảm ứng Motorola Moto G Turbo Edition tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Moto G Turbo Edition
  • Vệ sinh Motorola Moto G Turbo Edition miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính cảm ứng Motorola Moto G Turbo Edition tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Moto G Turbo Edition
  • Vệ sinh Motorola Moto G Turbo Edition miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.


 • 0 out of 5

  Màn hình kính cảm ứng Motorola MB860

  Model hỗ trợ: MB861 | Atrix 4G Khi thay màn hình kính cảm ứng Motorola MB860 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola MB860
  • Vệ sinh Motorola MB860 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ

  Model hỗ trợ: MB861 | Atrix 4G Khi thay màn hình kính cảm ứng Motorola MB860 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola MB860
  • Vệ sinh Motorola MB860 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.


 • 0 out of 5

  Màn hình kính cảm ứng Motorola Moto E

  Khi thay màn hình kính cảm ứng Motorola Moto E tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Moto E
  • Vệ sinh Motorola Moto E miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ

  Khi thay màn hình kính cảm ứng Motorola Moto E tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Moto E
  • Vệ sinh Motorola Moto E miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.


 • 0 out of 5

  Màn hình kính cảm ứng Motorola Moto X Play

  Khi thay màn hình kính cảm ứng Motorola Moto X Play tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Moto X Play
  • Vệ sinh Motorola Moto X Play miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ

  Khi thay màn hình kính cảm ứng Motorola Moto X Play tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Moto X Play
  • Vệ sinh Motorola Moto X Play miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.


 • 0 out of 5

  Màn hình Motorola Droid Turbo

  Khi thay màn hình Motorola Droid Turbo tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Droid Turbo
  • Vệ sinh Motorola Droid Turbo miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Khi thay màn hình Motorola Droid Turbo tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Droid Turbo
  • Vệ sinh Motorola Droid Turbo miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Màn hình Motorola Droid Turbo XT1254

  Khi thay màn hình Motorola Droid Turbo XT1254 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Vệ sinh Motorola Droid Turbo XT1254 miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Droid Turbo XT1254
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Khi thay màn hình Motorola Droid Turbo XT1254 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Vệ sinh Motorola Droid Turbo XT1254 miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Droid Turbo XT1254
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Màn hình Motorola Moto G

  Khi thay màn hình Motorola Moto G tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Moto G
  • Vệ sinh Motorola Moto G miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Khi thay màn hình Motorola Moto G tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Moto G
  • Vệ sinh Motorola Moto G miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Màn hình Motorola Moto G2 XT1068

  Khi thay màn hình Motorola Moto G2 XT1068 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Moto G2 XT1068
  • Vệ sinh Motorola Moto G2 XT1068 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ

  Khi thay màn hình Motorola Moto G2 XT1068 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Moto G2 XT1068
  • Vệ sinh Motorola Moto G2 XT1068 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.


 • 0 out of 5

  Màn hình Motorola Moto X gen 2

  Khi thay màn hình Motorola Moto X gen 2 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Moto X gen 2
  • Vệ sinh Motorola Moto X gen 2 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ

  Khi thay màn hình Motorola Moto X gen 2 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Moto X gen 2
  • Vệ sinh Motorola Moto X gen 2 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.


 • 0 out of 5

  Màn hình Motorola x style

  Khi thay màn hình Motorola x style tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Vệ sinh Motorola x style miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola x style
  • Bảo hành từ 3-6-12 tháng tùy theo modell và thương hiệu

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Khi thay màn hình Motorola x style tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Vệ sinh Motorola x style miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola x style
  • Bảo hành từ 3-6-12 tháng tùy theo modell và thương hiệu

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Motorola ATRIX 2 MB865

  Khi thay mặt kính cảm ứng Motorola ATRIX 2 MB865 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola ATRIX 2 MB865
  • Vệ sinh Motorola ATRIX 2 MB865 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính cảm ứng Motorola ATRIX 2 MB865 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola ATRIX 2 MB865
  • Vệ sinh Motorola ATRIX 2 MB865 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.


 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Motorola Defy MB525

  Khi thay mt kính cm ng Motorola Defy MB525 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Defy MB525
  • Vệ sinh Motorola Defy MB525  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Khi thay mt kính cm ng Motorola Defy MB525 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Defy MB525
  • Vệ sinh Motorola Defy MB525  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Motorola Droid Maxx

  Khi thay mt kính cm ng Motorola Droid Maxx tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Droid Maxx
  • Vệ sinh Motorola Droid Maxx  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Khi thay mt kính cm ng Motorola Droid Maxx tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Droid Maxx
  • Vệ sinh Motorola Droid Maxx  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Motorola Droid Turbo

  Khi thay mt kính cm ng Motorola Droid Turbo tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Droid Turbo
  • Vệ sinh Motorola Droid Turbo  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Khi thay mt kính cm ng Motorola Droid Turbo tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Droid Turbo
  • Vệ sinh Motorola Droid Turbo  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Motorola Droid Ultra

  Khi thay mt kính cm ng Motorola Droid Ultra tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Droid Ultra
  • Vệ sinh Motorola Droid Ultra  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Khi thay mt kính cm ng Motorola Droid Ultra tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Droid Ultra
  • Vệ sinh Motorola Droid Ultra  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Motorola Droid XYBoard 8.2

  Khi thay mt kính cm ng Motorola Droid XYBoard 8.2 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Droid XYBoard 8.2
  • Vệ sinh Motorola Droid XYBoard 8.2  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Khi thay mt kính cm ng Motorola Droid XYBoard 8.2 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Droid XYBoard 8.2
  • Vệ sinh Motorola Droid XYBoard 8.2  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Motorola EX119

  Khi thay mặt kính cảm ứng Motorola EX119 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola EX119
  • Vệ sinh Motorola EX119 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính cảm ứng Motorola EX119 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola EX119
  • Vệ sinh Motorola EX119 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: TƯ VẤN QUA FACEBOOK.


 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Motorola Moto G

  Khi thay mt kính cm ng Motorola Moto G tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Moto G
  • Vệ sinh Motorola Moto G  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  

  Liên hệ

  Khi thay mt kính cm ng Motorola Moto G tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Moto G
  • Vệ sinh Motorola Moto G  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  


 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Motorola Moto X

  Khi thay mt kính cm ng Motorola Moto X tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Moto X
  • Vệ sinh Motorola Moto X  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Khi thay mt kính cm ng Motorola Moto X tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Moto X
  • Vệ sinh Motorola Moto X  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Motorola Moto X gen 2

  Khi thay mt kính cm ng Motorola Moto X gen 2 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Motorola Moto X gen 2 miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Moto X gen 2
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Khi thay mt kính cm ng Motorola Moto X gen 2 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng Giftcard gim giá
  • Vệ sinh Motorola Moto X gen 2 miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Motorola Moto X gen 2
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


Bạn cần hỗ trợ gì?
1

Tư vấn: 0945343536