Cảm ứng Mobiistar

Hiển thị tất cả 12 kết quả

 • Thay kính cảm ứng Mobiistar Touch Lai 512

  350.000 ₫

  Khi thay mặt kính cảm ứng Mobiistar Touch Lai 512 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Mobiistar Touch Lai 512
  • Vệ sinh Mobiistar Touch Lai 512  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Hỗ trợ giá miếng dán cường lực
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay kính cảm ứng Mobiistar Lai 504c

  350.000 ₫

  Khi thay mặt kính cảm ứng Mobiistar Lai 504c tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Mobiistar Lai 504c
  • Vệ sinh Mobiistar Lai 504c  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Hỗ trợ giá miếng dán cường lực
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay kính cảm ứng Mobiistar Lai Y

  350.000 ₫

  Khi thay mt kính cm ng Mobiistar Lai Y tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Mobiistar Lai Y
  • Vệ sinh Mobiistar Lai Y  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Hỗ trợ giá miếng dán cường lực
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay kính cảm ứng Mobiistar Lai Z

  350.000 ₫

  Khi thay mt kính cm ng Mobiistar Lai Z tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Mobiistar Lai Z
  • Vệ sinh Mobiistar Lai Z  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Hỗ trợ giá miếng dán cường lực
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay kính cảm ứng Mobiistar Lai Zoro

  400.000 ₫

  Khi thay kính cảm ứng Mobiistar Lai Zoro tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Mobiistar Lai Zoro
  • Vệ sinh Mobiistar Lai Zoro miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Hỗ trợ giá miếng dán cường lực
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Thay kính cảm ứng Mobiistar Prime 508

  350.000 ₫

  Khi thay mặt kính cảm ứng Mobiistar Prime 508 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Mobiistar Prime 508
  • Vệ sinh Mobiistar Prime 508  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Hỗ trợ giá miếng dán cường lực
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay kính cảm ứng Mobiistar Prime 558

  650.000 ₫

  Khi thay mặt kính cảm ứng Mobiistar Prime 558 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Mobiistar Prime 558
  • Vệ sinh Mobiistar Prime 558 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Hỗ trợ giá miếng dán cường lực
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Thay kính cảm ứng Mobiistar Prime X

  Còn hàng

  Khi thay mt kính cm ng Mobiistar Prime X tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Mobiistar Prime X
  • Vệ sinh Mobiistar Prime X  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Hỗ trợ giá miếng dán cường lực
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay kính cảm ứng Mobiistar Touch Bean 402C

  250.000 ₫

  Khi thay mặt kính cảm ứng Mobiistar Touch Bean 402C tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Mobiistar Touch Bean 402C
  • Vệ sinh Mobiistar Touch Bean 402C  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Hỗ trợ giá miếng dán cường lực
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay kính cảm ứng Mobiistar Touch Bean 402M

  250.000 ₫

  Khi thay mt kính cm ng Mobiistar Touch Bean 402M tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Mobiistar Touch Bean 402M
  • Vệ sinh Mobiistar Touch Bean 402M  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Hỗ trợ giá miếng dán cường lực
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay mặt kính cảm ứng Mobiistar Lai Zena

  350.000 ₫

  Khi thay  kính cảm ứng Mobiistar Zena tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Mobiistar Zena
  • Vệ sinh Mobiistar Zena miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Thay mặt kính cảm ứng Mobiistar Lai Zoro 2

  300.000 ₫

  Khi thay mặt kính cảm ứng Mobiistar Lai Zoro 2 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Mobiistar Lai Zoro 2
  • Vệ sinh Mobiistar Lai Zoro 2 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành 1-12 tháng

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.