Màn hình Mobell

Đang hiển thị 1–15 / 17 kết quả

 • Màn hình kính cảm ứng Mobell Nova i6

  750.000 ₫

  Khi thay màn hình kính cảm ứng Mobell Nova i6 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Mobell Nova i6
  • Vệ sinh Mobell Nova i6 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Màn hình kính cảm ứng Mobell Nova X

  Còn hàng

  Khi thay màn hình kính cảm ứng Mobell Nova X tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Mobell Nova X
  • Vệ sinh Mobell Nova X miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Màn hình Mobell Nova A

  Còn hàng

  Khi thay màn hình Mobell Nova A tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Mobell Nova A
  • Vệ sinh Mobell Nova A miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Màn hình Mobell Nova E

  Hết hàng

  Khi thay màn hình Mobell Nova E  tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Mobell Nova E
  • Vệ sinh Mobell Nova E  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Màn hình Mobell Nova U

  Còn hàng

  Khi thay màn hình Mobell Nova U tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Mobell Nova U
  • Vệ sinh Mobell Nova U miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Màn hình Mobell S39

  Hết hàng

  Khi thay màn hình Mobell S39 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Mobell S39
  • Vệ sinh Mobell S39  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Màn hình Mobell S98

  Còn hàng

  Khi thay màn hình Mobell S98 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Mobell S98
  • Vệ sinh Mobell S98 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay màn hình Mobell Nova F

  650.000 ₫

  Khi thay màn hình Mobell Nova F tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Mobell Nova F
  • Vệ sinh Mobell Nova F miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

   


 • Thay màn hình Mobell Nova F Mini

  Còn hàng

  Khi thay màn hình Mobell Nova F Mini tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Mobell Nova F Mini
  • Vệ sinh Mobell Nova F Mini miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

   


 • Thay màn hình Mobell Nova F2

  700.000 ₫

  Khi thay màn hình Mobell Nova F2 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Mobell Nova F2
  • Vệ sinh Mobell Nova F2 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

   


 • Thay màn hình Mobell Nova F7

  Còn hàng

  Khi thay màn hình Mobell Nova F7 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Mobell Nova F7
  • Vệ sinh Mobell Nova F7 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành 1-12 tháng

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Thay màn hình Mobell Nova P2

  Hết hàng

  Khi thay màn hình Mobell Nova P2 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Mobell Nova P2
  • Vệ sinh Mobell Nova P2 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

   


 • Thay màn hình Mobell Nova R1

  Hết hàng

  Khi thay màn hình Mobell Nova R1 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Mobell Nova R1
  • Vệ sinh Mobell Nova R1 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

   


 • Thay màn hình Mobell Nova S

  750.000 ₫

  Khi thay màn hình Mobell Nova S tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Mobell Nova S
  • Vệ sinh Mobell Nova S miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

   


 • Thay màn hình Mobell Tab 7S

  600.000 ₫

  Khi thay màn hình Mobell Tab 7S tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Mobell Tab 7S
  • Vệ sinh Mobell Tab 7S miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành 1-12 tháng

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


Trang 1 trên 212