fbpx

Linh kiện Lenovo

 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A369i

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A369i tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A369i
  • Vệ sinh Lenovo A369i  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A369i tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A369i
  • Vệ sinh Lenovo A369i  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LENOVO A390

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng LENOVO A390 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LENOVO A390
  • Vệ sinh LENOVO A390 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  
  Liên hệ
  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng LENOVO A390 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LENOVO A390
  • Vệ sinh LENOVO A390 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  

 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LENOVO A516

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng LENOVO A516 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LENOVO A516
  • Vệ sinh LENOVO A516 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng LENOVO A516 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LENOVO A516
  • Vệ sinh LENOVO A516 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LENOVO A520

  Khi thay mặt kính cảm ứng LENOVO A520 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LENOVO A520
  • Vệ sinh LENOVO A520 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính cảm ứng LENOVO A520 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LENOVO A520
  • Vệ sinh LENOVO A520 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LENOVO A526

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng LENOVO A526 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LENOVO A526
  • Vệ sinh LENOVO A526 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338
  Liên hệ
  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng LENOVO A526 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LENOVO A526
  • Vệ sinh LENOVO A526 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A536

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A536 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A536
  • Vệ sinh Lenovo A536  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A536 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A536
  • Vệ sinh Lenovo A536  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A5500

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A5500 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A5500
  • Vệ sinh Lenovo A5500 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A5500 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A5500
  • Vệ sinh Lenovo A5500 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A590

  Khi thay mt kính cm ng Lenovo A590 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A590
  • Vệ sinh Lenovo A590  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Khi thay mt kính cm ng Lenovo A590 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A590
  • Vệ sinh Lenovo A590  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A60 Plus

  Khi thay mt kính cm ng Lenovo A60 Plus tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A60 Plus
  • Vệ sinh Lenovo A60 Plus  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Khi thay mt kính cm ng Lenovo A60 Plus tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A60 Plus
  • Vệ sinh Lenovo A60 Plus  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LENOVO A600

  Khi thay mặt kính cảm ứng LENOVO A600 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LENOVO A600
  • Vệ sinh LENOVO A600 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính cảm ứng LENOVO A600 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LENOVO A600
  • Vệ sinh LENOVO A600 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LENOVO A630

  Giá thay màn hình full bộ (màn hình + mặt kính): 600.000 VNĐ

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng LENOVO A630 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LENOVO A630
  • Vệ sinh LENOVO A630 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Giá thay màn hình full bộ (màn hình + mặt kính): 600.000 VNĐ

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng LENOVO A630 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LENOVO A630
  • Vệ sinh LENOVO A630 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A656

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A656 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A656
  • Vệ sinh Lenovo A656  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A656 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A656
  • Vệ sinh Lenovo A656  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LENOVO A670

  Khi thay mặt kính cảm ứng LENOVO A670 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LENOVO A670
  • Vệ sinh LENOVO A670 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính cảm ứng LENOVO A670 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LENOVO A670
  • Vệ sinh LENOVO A670 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LENOVO A680

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng LENOVO A680 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LENOVO A680
  • Vệ sinh LENOVO A680 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338
  Liên hệ
  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng LENOVO A680 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LENOVO A680
  • Vệ sinh LENOVO A680 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A689

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A689 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A689
  • Vệ sinh Lenovo A689  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A689 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A689
  • Vệ sinh Lenovo A689  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng LENOVO A690

  Khi thay mặt kính cảm ứng LENOVO A690 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LENOVO A690
  • Vệ sinh LENOVO A690 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính cảm ứng LENOVO A690 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện LENOVO A690
  • Vệ sinh LENOVO A690 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A706

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A706 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A706
  • Vệ sinh Lenovo A706 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  • Giá website đã bao gồm công thay
  • Có thể chúng tôi không cập nhật giá kịp. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được báo giá mới nhất 

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A706 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A706
  • Vệ sinh Lenovo A706 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A710

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A710 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A710
  • Vệ sinh Lenovo A710 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A710 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A710
  • Vệ sinh Lenovo A710 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A750

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A750 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A750
  • Vệ sinh Lenovo A750 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A750 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A750
  • Vệ sinh Lenovo A750 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • 0 out of 5

  Mặt kính cảm ứng Lenovo A750E

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A750E tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A750E
  • Vệ sinh Lenovo A750E miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính cảm ứng Lenovo A750E tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Lenovo A750E
  • Vệ sinh Lenovo A750E miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


Bạn cần hỗ trợ gì?
1

Tư vấn: 0945343536