pin iphone

Showing all 10 results

 • thay Pin iPhone 4

  Liên hệ

  Khi thay Pin iPhone 4 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện iPhone 4
  • Vệ sinh iPhone 4 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-3-6-12 tháng tùy modell và thương hiệu

   Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  


 • thay Pin iPhone 4s

  Liên hệ

  Khi thay Pin iPhone 4s tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện iPhone 4S
  • Vệ sinh iPhone 4s miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-3-6-12 tháng tùy modell và thương hiệu

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  


 • thay Pin iPhone 5

  Liên hệ

  Khi thay Pin iPhone 5 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện iPhone 5
  • Vệ sinh iPhone 5 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-3-6-12 tháng tùy modell và thương hiệu

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  


 • thay Pin iPhone 5s

  Liên hệ

  Khi thay Pin iPhone 5s tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện iPhone 5s
  • Vệ sinh iPhone 5s miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-3-6-12 tháng tùy modell và thương hiệu

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  


 • thay Pin iPhone 6

  Liên hệ

  Khi thay Pin iPhone 6 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện iPhone 6
  • Vệ sinh iPhone 6 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-3-6-12 tháng tùy modell và thương hiệu
  • Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  

 • thay pin iphone 6 plus

  Liên hệ

  Khi thay Pin iPhone 6  lus tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện iPhone 6 plus
  • Vệ sinh iPhone 6 plus miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-3-6-12 tháng tùy modell và thương hiệu
  • Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  

 • thay pin iphone 6s

  Liên hệ

  Khi thay Pin iPhone 6s tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện iPhone 6s
  • Vệ sinh iPhone 6s miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-3-6-12 tháng tùy modell và thương hiệu
  • Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  

 • thay pin iphone 6s plus

  Liên hệ

  Khi thay Pin iPhone 6s  plus tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện iPhone 6s plus
  • Vệ sinh iPhone 6s plus miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-3-6-12 tháng tùy modell và thương hiệu
  • Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  

 • Thay pin iphone 7

  Liên hệ

  Khi thay Pin iPhone 7 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được 

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện iPhone 7
  • Vệ sinh iPhone 7 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-3-6-12 tháng tùy modell và thương hiệu
  • liên hệ :đặt hàng
  • Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338  

 • thay pin iphone 7 plus

  Liên hệ

  Khi thay Pin iPhone 7 plus tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được 

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện iPhone 7 plus
  • Vệ sinh iPhone 7 plus miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-3-6-12 tháng Tùy modell thương hiệu.
  • liên hệ :đặt hàng
  • Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338