Pin HKPhone

Showing all 9 results

 • Thay pin HKPhone HD2 / HD4

  Liên hệ

  thay Pin HKPhone HD2 / HD4 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện HKPhone racer HD2 /HD4
  • Vệ sinh HKPhone HD2 /HD4 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-3-6-12 tháng TÙY THEO MODELL VÀ THƯƠNG HIỆU

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay pin HKPhone iRevo

  Liên hệ

  Khi thay Pin HKPhone iRevo tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện HKPhone iRevo
  • Vệ sinh HKPhone iRevo miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay pin HKPhone Racer

  Liên hệ

  thay Pin HKPhone racer tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện HKPhone racer
  • Vệ sinh HKPhone racer miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-3-6-12 tháng TÙY THEO MODELL VÀ THƯƠNG HIỆU

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay pin HKPhone Racer ari

  Liên hệ

  thay Pin HKPhone racer ari tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện HKPhone racer
  • Vệ sinh HKPhone racer ari miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-3-6-12 tháng TÙY THEO MODELL VÀ THƯƠNG HIỆU

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay pin HKPhone Racer Hero

  Liên hệ

  Model hỗ trợ: Zopo ZP1000 Khi thay Pin HKPhone Racer Hero tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện HKPhone Racer Hero
  • Vệ sinh HKPhone Racer Hero miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-3-6-12 tháng tùy modell và thương hiệu

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay pin HKPhone Racer Hero 2

  Liên hệ

  Model hỗ trợ:  Rovi V8108 / Zopo ZP530 Khi thay Pin HKPhone Racer Hero 2 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện HKPhone Racer Hero 2
  • Vệ sinh HKPhone Racer Hero 2 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng
  • LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay pin HKPhone Racer INNO

  Liên hệ

  Khi thay Pin HKPhone Racer INNO tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện HKPhone Racer INNO
  • Vệ sinh HKPhone Racer INNO miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay pin HKPhone revo lead

  Liên hệ

  thay Pin HKPhone revo lead tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện HKPhone iRevo
  • Vệ sinh HKPhone revo laed miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-3-6-12 tháng TÙY THEO MODELL VÀ THƯƠNG HIỆU

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay pin HKPhone Revo Max 8

  Liên hệ

  Model hỗ trợ: ZOPO ZP9520 Khi thay Pin HKPhone Revo Max 8 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện HKPhone Revo Max 8
  • Vệ sinh HKPhone Revo Max 8 miễn phí
  • Bảo hành từ 1-3-6-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338