Linh kiện Coolpad

Đang hiển thị 1–15 / 27 kết quả

 • Màn hình Coolpad 8720L

  Hết hàng

  Khi thay màn hình Coolpad 8720L tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Coolpad 8720L
  • Vệ sinh Coolpad 8720L miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Màn hình COOLPAD DAZEN F2 8675

  Hết hàng

  Khi thay màn hình COOLPAD DAZEN F2 8675 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện COOLPAD DAZEN F2 8675
  • Vệ sinh COOLPAD DAZEN F2 8675 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Màn hình COOLPAD SKY E501

  Hết hàng

  Khi thay màn hình COOLPAD SKY E501 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện COOLPAD SKY E501
  • Vệ sinh COOLPAD SKY E501 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Màn hình kính cảm ứng Coolpad Fancy

  Hết hàng

  Model hỗ trợ: E561

  Khi thay màn hình kính cảm ứng Coolpad Fancy tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Coolpad Fancy
  • Vệ sinh Coolpad Fancy miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Màn hình kính cảm ứng Coolpad Roar

  Hết hàng

  Khi thay màn hình kính cảm ứng Coolpad Roar tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Coolpad Roar
  • Vệ sinh Coolpad Roar miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Màn hình kính cảm ứng Coolpad Shine

  Hết hàng

  Khi thay màn hình kính cảm ứng Coolpad Shine tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Coolpad Shine
  • Vệ sinh Coolpad Shine miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Mặt kính cảm ứng Coolpad 8720L

  Còn hàng

  Khi thay mt kính cm ng Coolpad 8720L tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Coolpad 8720L
  • Vệ sinh Coolpad 8720L  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng COOLPAD DAZEN F2 8675

  Còn hàng

  Khi thay mt kính cm ng COOLPAD DAZEN F2 8675 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện COOLPAD DAZEN F2 8675
  • Vệ sinh COOLPAD DAZEN F2 8675  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay kính cảm ứng Coolpad MAX A8

  Hết hàng

  Khi thay mặt kính cảm ứng Coolpad MAX A8 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Coolpad MAX A8
  • Vệ sinh Coolpad MAX A8 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Hỗ trợ giá miếng dán cường lực
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Thay kính cảm ứng Coolpad Max Lite

  Hết hàng

  Model hỗ trợ: R108

  Khi thay mặt kính cảm ứng Coolpad Max Lite tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Coolpad Max Lite
  • Vệ sinh Coolpad Max Lite miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Hỗ trợ giá miếng dán cường lực
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Thay kính cảm ứng Coolpad Sky 3

  450.000 ₫

  Model hỗ trợ: E502 

  Khi thay mặt kính cảm ứng Coolpad Sky 3 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Coolpad Sky 3
  • Vệ sinh Coolpad Sky 3 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Hỗ trợ giá miếng dán cường lực
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Thay kính cảm ứng COOLPAD SKY E501

  350.000 ₫

  Khi thay mt kính cm ng COOLPAD SKY E501 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện COOLPAD SKY E501
  • Vệ sinh COOLPAD SKY E501  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Hỗ trợ giá miếng dán cường lực
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay kính cảm ứng Coolpad Sky mini

  Hết hàng

  Khi thay mặt kính cảm ứng Coolpad Sky mini tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Coolpad Sky mini
  • Vệ sinh Coolpad Sky mini miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Hỗ trợ giá miếng dán cường lực
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Thay kính cảm ứng Coolpad Sky mini E560

  350.000 ₫

  Khi thay màn hình kính cảm ứng Coolpad Sky mini E560 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Coolpad Sky mini E560
  • Vệ sinh Coolpad Sky mini E560 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Hỗ trợ giá miếng dán cường lực
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Thay kính cảm ứng Coolpad Star F103

  350.000 ₫

  Khi thay mặt kính cảm ứng Coolpad Star F103 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Coolpad Star F103
  • Vệ sinh Coolpad Star F103 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Hỗ trợ giá miếng dán cường lực
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


Trang 1 trên 212