Linh kiện Alcatel

Showing 16–30 of 31 results

 • Thay mặt kính cảm ứng Alcatel One Touch Idol 3 6045

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính cảm ứng Alcatel One Touch Idol 3 6045‎ tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel One Touch Idol 3 6045‎
  • Vệ sinh Alcatel One Touch Idol 3 6045‎ miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Thay mặt kính cảm ứng Alcatel One Touch Idol 6030 /6030D

  Liên hệ

  Khi thay mặt kính cảm ứng Alcatel One Touch Idol 6030D tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel One Touch Idol 6030D
  • Vệ sinh Alcatel One Touch Idol 6030D miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Thay mặt kính cảm ứng Alcatel One Touch Idol Mini 6012D

  Liên hệ

  Model hỗ trợ: 6012D Khi thay màn hình kính cảm ứng Alcatel One Touch Idol Mini  tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel One Touch Idol Mini
  • Vệ sinh Alcatel One Touch Idol Mini  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Thay mặt kính cảm ứng Alcatel One Touch Idol X 6040 /6040D

  Liên hệ

  Model hỗ trợ: 6040D / 6043 Khi thay màn hình kính cảm ứng Alcatel One Touch Idol X  tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel One Touch Idol X
  • Vệ sinh Alcatel One Touch Idol X  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Thay mặt kính cảm ứng Alcatel One Touch Pop C7 7040 /7040D/7041

  Liên hệ

  Model hỗ trợ: 7040D / 7041 Khi thay mt kính cm ng Alcatel One Touch Pop C7  tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel One Touch Pop C7
  • Vệ sinh Alcatel One Touch Pop C7   miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay mặt kính cảm ứng Alcatel Onetouch Flash Plus

  Liên hệ

  Khi thay mt kính cm ng Alcatel Onetouch Flash Plus tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel Onetouch Flash Plus
  • Vệ sinh Alcatel Onetouch Flash Plus  miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay pin Alcatel Flash PLUS 2

  Liên hệ

  Khi thay Pin Alcatel Flash 2 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel Flash 2
  • Vệ sinh Alcatel Flash 2 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Hỗ trợ giá miếng dán cường lực
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay pin Alcatel Idol Mini

  Liên hệ

  Model hỗ trợ: 6012D

  Khi thay Pin Alcatel Idol Mini tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel Idol Mini
  • Vệ sinh Alcatel Idol Mini miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Hỗ trợ giá miếng dán cường lực
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay pin Alcatel One Touch Flash

  Liên hệ

  Model hỗ trợ: 6042D

  Khi thay Pin Alcatel One Touch Flash tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel One Touch Flash
  • Vệ sinh Alcatel One Touch Flash miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Hỗ trợ giá miếng dán cường lực
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay pin Alcatel One Touch Idol 2

  Liên hệ

  Model hỗ trợ: 6037 / 6037K / OT6037 / OT6037Y

  Khi thay Pin Alcatel One Touch Idol 2 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel One Touch Idol 2
  • Vệ sinh Alcatel One Touch Idol 2 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Hỗ trợ giá miếng dán cường lực
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay pin Alcatel One Touch Idol 3

  Liên hệ

  Model hỗ trợ: 6045 / OT6045

  Khi thay Pin Alcatel One Touch Idol 3 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel One Touch Idol 3
  • Vệ sinh Alcatel One Touch Idol 3 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Hỗ trợ giá miếng dán cường lực
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay pin Alcatel One Touch idol 6030D

  Liên hệ

  Khi thay Pin Alcatel One Touch idol 6030D tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel One Touch idol 6030D
  • Vệ sinh Alcatel One Touch idol 6030D miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Hỗ trợ giá miếng dán cường lực
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay pin Alcatel One Touch idol X 6040D

  Liên hệ

  Model hỗ trợ: idod X+ 6043D

  Khi thay Pin Alcatel One Touch idod X 6040D tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel One Touch idod X 6040D
  • Vệ sinh Alcatel One Touch idod X 6040D miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Hỗ trợ giá miếng dán cường lực
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay pin Alcatel One Touch Pop C7

  Liên hệ

  Model hỗ trợ: 7040D / 7041D

  Khi thay Pin Alcatel One Touch Pop C7 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel One Touch Pop C7
  • Vệ sinh Alcatel One Touch Pop C7 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Hỗ trợ giá miếng dán cường lực
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Thay pin Alcatel One Touch Pop C9

  Liên hệ

  Model hỗ trợ: 7047A

  Khi thay Pin Alcatel One Touch Pop C9 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel One Touch Pop C9
  • Vệ sinh Alcatel One Touch Pop C9 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Hỗ trợ giá miếng dán cường lực
  • Bảo hành từ 1-12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


Trang 2 trên 3123