Linh kiện Alcatel

Đang hiển thị 1–15 / 50 kết quả

 • Kính cảm ứng Alcatel Fierce XL

  Hết hàng

  Khi thay kính cảm ứng Alcatel Fierce XL tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel Fierce XL
  • Vệ sinh Alcatel Fierce XL miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Kính cảm ứng Alcatel One Touch Idol Ultra 6033X

  Còn hàng

  Khi thay kính cảm ứng Alcatel One Touch Idol Ultra 6033X tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel One Touch Idol Ultra 6033X
  • Vệ sinh Alcatel One Touch Idol Ultra 6033X miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Kính cảm ứng Alcatel POP 4

  Hết hàng

  Khi thay kính cảm ứng Alcatel POP 4 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel POP 4
  • Vệ sinh Alcatel POP 4 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Kính cảm ứng Alcatel Pop 4 Plus

  Hết hàng

  Khi thay kính cảm ứng Alcatel Pop 4 Plus tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel Pop 4 Plus
  • Vệ sinh Alcatel Pop 4 Plus miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Kính cảm ứng Alcatel Pop 4S

  Hết hàng

  Khi thay kính cảm ứng Alcatel Pop 4S tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel Pop 4S
  • Vệ sinh Alcatel Pop 4S miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Màn hình Alcatel One Touch Idol Ultra 6033X

  Hết hàng

  Khi thay màn hình Alcatel One Touch Idol Ultra 6033X tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel One Touch Idol Ultra 6033X
  • Vệ sinh Alcatel One Touch Idol Ultra 6033X miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Màn hình Alcatel One Touch Scribe HD 8008D

  Hết hàng

  Khi thay màn hình Alcatel One Touch Scribe HD 8008D tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel One Touch Scribe HD 8008D
  • Vệ sinh Alcatel One Touch Scribe HD 8008D miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Màn hình Alcatel One Touch Soleil 5021E

  Hết hàng

  Khi thay màn hình Alcatel One Touch Soleil 5021E tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel One Touch Soleil 5021E
  • Vệ sinh Alcatel One Touch Soleil 5021E miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Màn hình Alcatel POP 4

  Hết hàng

  Khi thay màn hình Alcatel POP 4 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel POP 4
  • Vệ sinh Alcatel POP 4 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Màn hình Alcatel Pop 4 Plus

  Hết hàng

  Khi thay màn hình Alcatel Pop 4 Plus tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel Pop 4 Plus
  • Vệ sinh Alcatel Pop 4 Plus miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Màn hình Alcatel Pop 4S

  Hết hàng

  Khi thay màn hình Alcatel Pop 4S tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel Pop 4S
  • Vệ sinh Alcatel Pop 4S miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Màn hình Alcatel Pop C1

  Hết hàng

  Khi thay màn hình Alcatel Pop C1 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel Pop C1
  • Vệ sinh Alcatel Pop C1 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Mặt kính cảm ứng Alcatel One Touch Scribe HD 8008D

  Hết hàng

  Khi thay mt kính cm ng Alcatel One Touch Scribe HD 8008D tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Tng ron chng nước
  • Tng Giftcard gim giá
  • Tng miếng dán màn hình
  • Vệ sinh Alcatel One Touch Scribe HD 8008D miễn phí
  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel One Touch Scribe HD 8008D
  • Bảo hành từ 1 đến 12 tháng

  Hotline : 0945 34 35 36 – 0988 334 338


 • Mặt kính cảm ứng Alcatel One Touch Soleil 5021E

  Hết hàng

  Khi thay mặt kính cảm ứng Alcatel One Touch Soleil 5021E tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel One Touch Soleil 5021E
  • Vệ sinh Alcatel One Touch Soleil 5021E miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


 • Mặt kính cảm ứng Alcatel Pop C1

  Hết hàng

  Khi thay mặt kính cảm ứng Alcatel Pop C1 tại Bảo Long Mobile – Quý khách sẽ được

  • Ký tên xác nhận trên linh kiện Alcatel Pop C1
  • Vệ sinh Alcatel Pop C1 miễn phí
  • Tặng Giftcard giảm giá
  • Tặng miếng dán màn hình
  • Bảo hành 1-12 tháng.

  Giá dịch vụ luôn được cập nhật. Quý khách cần tư vấn và báo giá, vui lòng liên hệ Hotline: 0945 34 35 36 – 0988 334 338.


Trang 1 trên 41234